Sökning: "Henrik mäx"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Henrik mäx.

  1. 1. Hur börsnoterade företag i Sverige förhåller sig till sociala medieri sin kriskommunikation : en kvantitativ enkätundersökning av företag på Stockholmsbörsen

    Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

    Författare :Henrik Mäx; [2013]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER