Sökning: "Henriksson Sofie"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Henriksson Sofie.

 1. 1. Avkastning för private equity- ägda börsintroduktioner : En jämförande studie på Stockholmsbörsen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johanna Svanqvist; Henriksson Sofie; [2018]
  Nyckelord :private equity; riskkapital; börsintroduktioner; avkastning; aktiekursutveckling; stockholmsbörsen;

  Sammanfattning : Inom den ekonomiska forskningen finns en tydlig diskrepans gällande synen på private equitybolags inverkan på avkastningen efter en börsintroduktion. Denna studie tar sin utgångspunkt ur detta och syftar till att vidare analysera den långsiktiga avkastningen för private equity-ägda börsintroduktioner på den svenska marknaden. LÄS MER

 2. 2. Retuprocessen ur återförsäljarnas perspektiv : En fallstudie på Volvo Cars Global Customer Service

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Niklas Andersson; Sofie Henriksson; [2018]
  Nyckelord :Retur; logistik; returprocess;

  Sammanfattning : Arbetet grundar sig i fordonsindustrins returprocess av reservdelar. Returer och hanteringen av dessa är en del av värdekedjan som de senaste åren ökat allt mer. Där av är studiens syfte att undersöka vilka förbättringsmöjligheter som finns inom fordonsindustrin. LÄS MER

 3. 3. Utveckling av ett höj- och sänkbart elevbord

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Eva Henriksson; Sofie Johansson; [2017]
  Nyckelord :Student desk; Height adjustable; Product development; QFD; Quality Function Deployment; Elevbord; Höj- och sänkbart; Produktutveckling; QFD; Quality Function Deployment;

  Sammanfattning : I kursen Examensarbete i Integrerad produktutveckling på Högskolan i Skövde har under våren 2017 ett produktutvecklingsprojekt för Kinnarps utförts av designingenjörsstudenterna Eva Henriksson och Sofie Johansson. Kinnarps är ett företag som tillverkar möbler för offentliga miljöer och vill nu i samband med deras nya satsning, att utveckla utformningen av hur lärmiljöer ser ut, ta fram ett höj- och sänkbart elevbord anpassat för årskurs 4-9. LÄS MER

 4. 4. Lokalisation av nerve growth factor (NGF) och interleukin-1β(IL-1β) i brosk och ledkapsel från normala och osteoartrit-affekterade leder hos häst

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Sofie Henriksson; [2016]
  Nyckelord :osteoartrit; ; nerve growth factor; ; Interleukin 1-beta; ; häst; ; smärta; ; inflammation; osteoarthritis; horse; pain;

  Sammanfattning : Osteoartrit (OA) och smärta i samband med detta sjukdomstillstånd är ett stort problem hos hästar och andra djurslag. OA karakteriseras av broskdegeneration, skleros av subkondralt ben, osteofytbildning, varierande grad av inflammation och periartikulär vävnadsfibros hos den drabbade individen. LÄS MER

 5. 5. Gränser på sociala medier : Hur svenska universitet och högskolor sätter upp gränser för sina anställda på sociala medier

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Sofie Henriksson; Linda Eklund; [2015]
  Nyckelord :Sociala medier; organisationskommunikation; policys; riktlinjer; etik och moral; identitet; integritet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER