Sökning: "Henry Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Henry Andersson.

 1. 1. Providing Location Based Security to anUnencrypted WiFi Network

  Master-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Anders Nylander; Henry Andersson; [2017]
  Nyckelord :WiFi; WLAN; Security; Location; Bluetooth; Time of Flight; RSSI; WiFi; WLAN; Säkerhet; Plats; Bluetooth; Time of Flight; RSSI; Blåtand;

  Sammanfattning : For this project, we investigate different methods of adding location-based security to a WLAN network. A literature review is done toconfirm the current state-of-the-art on the subject, and we scrutinizethe available methods based on practicality, security, and simplicity. LÄS MER

 2. 2. Förskollärares arbete med barn med avvikande beteenden

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Isabelle Henry; Elin Andersson; [2016]
  Nyckelord :avvikande beteende; barn i behov av särskilt stöd; normalitet; pedagogisk kompetens; psykosociala- och emotionella svårigheter; strategier;

  Sammanfattning : Vårt syfte med denna uppsats är att studera hur förskollärare upplever arbetet med barn med särskilda behov och avvikande beteenden samt vilka metoder de tillämpar i sin verksamhet i arbetet med dessa barn. Vi har använt oss av kvalitativa samtalsintervjuer med sex stycken förskollärare i tre olika kommuner. LÄS MER

 3. 3. Amis leende : Minne och remediering i Henry Parlands roman Sönder

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria

  Författare :Viktor Andersson; [2015]
  Nyckelord :Minne; remediering; fotografi; film.;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker remediering och minne i Henry Parlands roman Sönder(om framkallning av Veloxpapper). Vad gäller remedieringen är det romanens efterhärmande av bildmediet och filmmediet som analyseras. LÄS MER

 4. 4. Visualising Interval-Based Simulations

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Amadeusz Pawlik; Henry Andersson; [2015]
  Nyckelord :Visualising; Interval-based; enclosure-based; simulation; simulations; simulating; visualisation; acumen; scala; uncertain; uncertainty; uncertain values;

  Sammanfattning : Acumen is a language and tool for modeling and simulating cyber-physical systems. It allows the user to conduct simulations using a technique called rigorous simulation that produces results with explicit error bounds, expressed as intervals. LÄS MER

 5. 5. Från manskap till befäl : en studie om att ta steget inom samma verksamhet

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Henry Brandt; Gustav Andersson; [2013]
  Nyckelord :Leadership; officers; ratings; hierarchical position; the system.; Ledarskap; befäl; manskap; hierarkisk position; system.;

  Sammanfattning : The aim of this work was to investigate how it is to move in hierarchy from crew to officer within the seafaring profession and how to be affected by this. How you are perceived by the crew when going from to represent a part of a system to represent a different part of the same system and if you are ready to assume the responsibilities of the new role entails? This is relevant and interesting as we will soon is facing at this transition. LÄS MER