Sökning: "Henry David"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Henry David.

 1. 1. WANDER AROUND WITH GOSSAGE AND THOREAU LOOKING FOR SCHMIDT

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/HDK-Valand - Högskolan för konst och design

  Författare :Patrik Elgström; [2020-12-17]
  Nyckelord :Genius Loci; analogue photography; visualization; imaginary space; phenomenology; The Spirit of Place; ; darkroom; film; architecture; Virginia Woolf; John Gossage; Edmund Husserl;

  Sammanfattning : I was looking for a monument but instead I found an anonymous patch of grass in a cemeteryin Berlin which marked the grave of photographer Michel Schmidt. In an attempt tounderstand I had to go backward into my own history to find reasons why I was standingthere. LÄS MER

 2. 2. Civil olydnad - En rättsfilosofisk diskussion om legitimitet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Izabell Zaza; [2020]
  Nyckelord :allmän rättslära; jurisprudence; rättsvetenskap; law.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This essay examines how civil disobedience can be justified based on an argument of a higher moral law in a representative democracy. The method used to answer this question derives from a discourse analysis method together with a critical perspective on the law. LÄS MER

 3. 3. The End of the World? Representations of Scandinavia in Nineteenth-Century Scottish Travel Literature

  Master-uppsats, Lunds universitet/Masterprogram: Litteratur - Kultur – Media

  Författare :Carlotta Ohlemann; [2020]
  Nyckelord :Scandinavia; Scotland; travel literature; Georgian Era; postcolonialism; borealism; Scottish national identity; Great Britain; British Union; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : This dissertation analyses the representations of Norway, Denmark and Sweden in Scottish travel literature towards the end of the Georgian Era. By comparing two travel accounts, I aim to identify both the authors’ approach to the Nordic countries as well as their reflections on their own national identity. LÄS MER

 4. 4. "Det analoga systemet för den digitala tidsåldern" : en etnografisk studie av bullet journals på Instagram

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Ina Rehnholm; Merve Karpuz; [2019]
  Nyckelord :Bullet Journal; Instagram; community; netnografi; självdiskrepansteorin; Henry Jenkins; David Gauntlett; Social Sciences;

  Sammanfattning : I denna uppsats har en netnografisk studie över bullet journal-metoden och instagramanvändare som brukar denna genomförts. Syftet var att undersöka vilka funktioner som anteckningsblocken fyller för användarna, hur bullet journal-relaterade instagramkonton används samt vad det är som driver människor att publicera bilder på sina bullet journals på Instagram och vad som händer i detta gränsland mellan analoga och digitala medier. LÄS MER

 5. 5. Den naturliga människan - en undersökning av naturens roll för det mänskliga känslolivet, sett genom Henry David Thoreaus Walden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Anna Olsson; [2018]
  Nyckelord :Henry David Thoreau; Nature; Emotions; Walden; American nature writing; Transcendentalism Henry David Thoreau; Natur; Känslor; Amerikansk naturskildring; Transcendentalism; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine how the American nature writer Henry David Thoreau (1817-1862) writes about nature, and natures role for the human emotions. The study takes basis in one of the writer’s most famous works – Walden; or, Life in the woods, from 1854, which he wrote after he had been living in a small cottage in the woods around walden pond for over 2 years. LÄS MER