Sökning: "Henry Pålsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Henry Pålsson.

  1. 1. Stubbehandling med pergamentsvamp och urea mot sporinfektioner av rotticka i bestånd av hybridlärk

    Magister-uppsats, SLU/Southern Swedish Forest Research Centre

    Författare :Henrik Pålsson; [2009]
    Nyckelord :Rotröta; Heterobasidium; Hybridlärk ; Stubbehandling; Pergamentsvamp; Urea;

    Sammanfattning : Root rot is a big hurter and a huge economic problem for the Swedish and European forestry. The severest hurter is Heterobasidion annosum (Fr.) Bref and it occurs as two different species in Sweden. Commonly referred to as the P-type (Heterobasidion annosum s. LÄS MER