Sökning: "Hepatitis C"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden Hepatitis C.

 1. 1. Validation of a new software for detection of resistance associated substitutions in Hepatitis C-virus

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Caitlin Vigetun Haughey; [2019]
  Nyckelord :Hepatitis C virus; HCV; Resistance; NS5A; Resistance associated substitutions; RAS; PacBio sequencing; Bioinformatics; Hepatit C virus; HCV; Resistens; NS5A; Sekvensering; PacBio; Bioinformatik;

  Sammanfattning : Hepatitis C infection is a global disease that causes an estimated 399,000 deaths per year. Treatment has improved dramatically in recent years through the development of direct acting antivirals that target specific regions of the Hepatitis C virus (HCV). LÄS MER

 2. 2. The social determinants of Hepatitis C – a case study of the United states

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Matti Bryder; [2019]
  Nyckelord :health; hepatitis C; United States; african american identity; infection rates; Social Sciences;

  Sammanfattning : The social determinants of health are important to understand for the development of a world of equal opportunities in regards of life quality and length. This thesis aimed to contribute into such research using quantative methodology on Hepatitis C infection rates. LÄS MER

 3. 3. Att leva med en smittsam blodsjukdom

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Matilda Asplid; Gabriela Becerra Ponce; Paula Becerra Ponce; [2018]
  Nyckelord :Contagious blood disease; Experience; Hepatitis B; Hepatitis C; Human Immunodeficiency Virus HIV ; Blodsmitta; Hepatit B; Hepatit C; Humant immunbrisvirus HIV ; Upplevelse;

  Sammanfattning : Humant immunbristvirus (HIV), hepatit B och C är blodsmittor som finns världen över. Dessa tre sjukdomar anses som allmänfarliga och som anmälningspliktiga sjukdomar. Livet med en smittsam blodsjukdom kan vara påfrestande för en patient, både fysiskt och psykiskt. LÄS MER

 4. 4. Hur effektiv och säker är kombinationen av sofosbuvir och velpatasvir mot kronisk hepatit C-infektion

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Björn Rydén; [2017]
  Nyckelord :Hepatit C; sofosbuvir; velpatasvir;

  Sammanfattning : Around 130-150 million people are chronically infected with hepatitis C-virus today. Personal suffering and great societal costs aside, this also causes around 400 000 deaths every year due to complications. LÄS MER

 5. 5. Att vårda patienter som bär på viral blodsmitta : Sjuksköterskors erfarenheter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Julia Johannesson; Elsa Larsson; [2017]
  Nyckelord :Viral blood infections; nurses; experiences; stigma; qualitative; Viral blodsmitta; sjuksköterskor; erfarenheter; stigma; kvalitativ;

  Sammanfattning : Bakgrund: Miljontals människor världen över lever med viral blodsmitta, vilket innebär att många sjuksköterskor möter denna patientgrupp. Till viral blodsmitta hör hepatit B (HBV), hepatit C (HCV) och humant immunbristvirus (HIV). LÄS MER