Sökning: "Heritage Language"

Visar resultat 1 - 5 av 74 uppsatser innehållade orden Heritage Language.

 1. 1. Transfer och andra språkkontaktfenomen i amerikasvenskars svenska

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Anna Bjerkstig; [2019-02-05]
  Nyckelord :American Swedish; established linguistic structures; Heritage Language; language contact phenomena; sociolinguistic variables; transference;

  Sammanfattning : The aim of this Master Thesis is to contribute to increased knowledge of certain language contact phenomena in American Swedish and how these phenomena are affected by certain social factors. The present study examines the Heritage Language of six participants, focussing on transference and established structures in American Swedish. LÄS MER

 2. 2. Svenska musikläroböckers koloniala arv : ”vi” och ”de” i musikläroböcker för svensk grundskola.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Emelie Hartikka; [2019]
  Nyckelord :kolonialism; läroböcker; läromedel; musikpedagogik; postkolonialism;

  Sammanfattning : This literature analysis aims to explore the colonial heritage of textbooks meant for teaching music in Swedish grade schools. The books analysed were released between 1969 and 2018 and range from pure songbooks, pure textbooks to teacher guides. LÄS MER

 3. 3. Vår historias betydelse : En diskursanalys av sameskolans och svensk grundskolas arbete med identitetsskapande i historieämnet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Maria Edlund; [2019]
  Nyckelord :Identitet; historiedidaktik; sameskolan; grundskolan; minoritet; mångkulturalitet; läroplansanalys;

  Sammanfattning : Within the educational system you will experience students from different cultures, thus the question was asked: what are the expectations on you as a teacher when working with the students’ process of a positive identity view? The essay has examined how elementary school and the sami school work with identity in school and in history class. The investigation has been executed through Critical Doscourse Analysis (CDA) on the source material Syllabi and course plan for history subject for elementary school and sami school fråm 1994 and 2011, and syllabus for sami school from 1996. LÄS MER

 4. 4. Investigating Reflections on Social Sustainability: The Case of EU-Funded Projects in Remote Northern Communities

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Erika Raaby; [2019]
  Nyckelord :Sustainable Development; Social Sustainability; Northern Communities; Arctic Communities; EU Projects; Transnational Cooperation;

  Sammanfattning : There has been a general population decline in the European Arctic and northern periphery, with out-migration being one of the main drivers. The population is ageing and less able to contribute to the economic welfare. LÄS MER

 5. 5. Renbete på vintermarker. Natur och kultur i Sápmi

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Sophia Örndahl; [2018-05-29]
  Nyckelord :reindeer grazing lands; lichen; reindeer pasture; habitat variation; reindeer herding; cultural heritage; intangible cultural heritage; nature values; forestry; conflict of interest; Sápmi;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktningmot landskapsvård, 2018.... LÄS MER