Sökning: "Herman Francois"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Herman Francois.

  1. 1. Literary pictures of Charles XII : Perception of the Swedish warrior king in the texts between the years 1731-1995

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

    Författare :Sara Karlsson; [2017]
    Nyckelord :charles XII; king; Sweden; 1700s; history; karl XII; kung; Sverige; 1700-talet; stormakt; officer; militär; statsman; historia; historisk aktör;

    Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att utröna hur Karl XII har använts inom litteraturen under 1700, 1800 samt 1900-talet. Frågeställningarna som ska besvaras är ställda utifrån Karl XII:s personlighet, politiska förmåga som statsman och slutligen Karl XII:s egenskaper som en militär ledare. LÄS MER