Sökning: "Herman Mostafa"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Herman Mostafa.

 1. 1. Dyrköpta lärdomar : En kvalitativ studie om Sveriges anpassning till gränsöverskridande hot

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Herman Mostafa; [2021]
  Nyckelord :krishantering; gränsöverskridande kriser; våldsbejakande islamism; organisatoriskt lärande;

  Sammanfattning : Krisers utseende, omfång och konsekvenser tycks idag spegla människans globaliserade levnadssätt. Idag talar vi snarare om kriser som inte tar hänsyn till territoriella gränser utan drabbar multipla länder och ibland även kontinenter. LÄS MER

 2. 2. Sexuell hälsa efter behandling av prostatacancer.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Mostafa Jawadi; Linus Steinholtz Björck; Herman Petersson; [2020]
  Nyckelord :Prostatacancer; sexuell hälsa;

  Sammanfattning : Prostatacancer är idag en av de vanligaste cancerformerna hos män i världen och en av de vanligaste dödsorsakerna hos cancerdrabbade män. Orsaksfaktorerna bakom prostatacancer är ännu inte fastställt. Prostatacancer och behandling medför psykiska och fysiska besvär vilket påverkar den sexuella hälsan hos männen. . LÄS MER