Sökning: "Herman Paulusson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Herman Paulusson.

  1. 1. Småskalig släckning av konstruktionsbränder

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och brand; Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och brand

    Författare :Herman Paulusson; Caroline Larsson; [2018]
    Nyckelord :Construction fires; extinguishing agents; liquid nitrogen; carbon dioxide; fire tests; extinguishing tests; Konstruktionsbränder; släckmedel; flytande kväve; koldioxid; brandtester; släckförsök;

    Sammanfattning : Konstruktionsbränder kan idag orsaka stora problem för räddningstjänsten. Släckningsarbeten vid konstruktionsbränder brukar idag involvera släckmedel som bygger på vattenbaserade medel. Detta medför att primära skador kan begränsas, men istället uppstår problemet med sekundära skador som mögel eller vattenskador. LÄS MER