Avancerad sökning

Hittade 1 uppsats som matchar ovanstående sökkriterier.

  1. 1. Orsaker till ångest hos unga vuxna : Faktorer i vardagen - en litteraturöversikt

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

    Författare :Maja Häger; Herman Zenk; Caroline Andersson; [2018]
    Nyckelord :Young adults; psychological stress; anxiety; experiences; Unga vuxna; psykisk stress; ångest; upplevelser;

    Sammanfattning : Bakgrund: Transitionen in i vuxenlivet är en utmanande tid. Den främjar både till självständighet och självförverkligande men kantas också av tuffare prövningar som kan vara svåra att hantera. LÄS MER