Sökning: "Heroku"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Heroku.

 1. 1. Teaching Cloud Deployment

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Hannah Farjami; Simon Agartz Nilbrink; [2019]
  Nyckelord :cloud computing; Platform-as-a-Service; cloud deployment; cloud services; Heroku; Cloud Foundry; OpenShift; education.; Molntjänster; driftsättning; molnet; plattform-som-en-tjänst Heroku; Cloud Foundry; OpenShift; utbildning;

  Sammanfattning : In today’s IT-landscape cloud computing is one of the hottest topics. There are many emerging uses and technologies for the cloud. Deployment of applications is one of the main usages of the cloud today. This has led to companies giving developers more responsibilities with deployment. LÄS MER

 2. 2. Increasing the Throughput of a Node.js Application : Running on the Heroku Cloud App Platform

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT); KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Niklas Andersson; Aleksandr Chernov; [2016]
  Nyckelord :Throughput; Node.js; Heroku; Performance; Increasing; Throughput; Node.js; Heroku; Prestanda; Öka;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis was to investigate whether utilization of the Node.js Cluster module within a web application in an environment with limited resources (the Heroku Cloud App Platform) could lead to an increase in throughput of the application and, in the case of an increase, how substantial it was. LÄS MER

 3. 3. Kontinuerlig leverans till molntjänst

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Mikael Löf; [2012]
  Nyckelord :Kontinuerlig leverans; Heroku; Amazon; molntjänst; versionshantering; blue green pattern;

  Sammanfattning : Många företag som utvecklar en webb-applikation försäkrar regelbundet med olika testmetoder att de har en fungerande produkt. Ändå dröjer ofta leverans till kund och slutanvändare. LÄS MER