Sökning: "Herre"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade ordet Herre.

 1. 1. Alla hava vi en Herre och Gud! : konfessionsbyggande och konfessionalisering under Uppsala möte

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Anton Hagen; [2021]
  Nyckelord :History and Archaeology;

  Sammanfattning : Denna uppsats har som syfte att studera det relativt outforskade området rörande det svenska prästerskapets agerande under Uppsala möte. För att uppfylla detta syfte analyseras fem av de mötesskildringar som finns bevarade från Uppsala möte. LÄS MER

 2. 2. Negationens fenomenologik : En komparativ och syntetisk analys av den sinnliga visshetens dialektik samt av varat och intets dialektik

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Filosofi

  Författare :Frank Rissanen; [2021]
  Nyckelord :Hegel; Andens fenomenologi; Logikens vetenskap; Negation;

  Sammanfattning : Contemporary readings of Hegelian philosophy tend to overemphasize the Phenomenology ofSpirit and especially as it pertains to the master and slave dialectic. These analyzes are certainlyvalid, but the danger of confining oneself to this work alone is that its deep connections tothe Science of Logic might be neglected (I’ve had the opportunity to use Sven-Olov Wallenstein'sSwedish translation of the Science of Logic, which at the time of writing has not yet beenpublished). LÄS MER

 3. 3. ”En ung verkligen bättre herre aldrig är klädd på det viset” : Grilljannen som hot mot borgerliga manlighetsideal 1890–1900

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Emma Flärd; [2020]
  Nyckelord :Grilljanne; dandy; fin-de-siècle; bourgeois masculinity; stereotype; boulevard newspaper; Grilljanne; dandy; dekadens; borgerlighet; manlighet; stereotyp; boulevardpress; fin-de-siècle;

  Sammanfattning : This is a study about the “grilljanne”, a type of young dandy in fin-de-siècle Stockholm. The “grilljanne” was known for his odd, flamboyant sense of style, his constant economic troubles, and his disruptive behaviour in public. LÄS MER

 4. 4. Inför vår herre är vi alla smålänningar : Landskapsidentitet och historiebruk kring framstående småländska personer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Johan Westin; [2020]
  Nyckelord :history usage; regional identity; Smaland; public narrative; narrative identity; historiebruk; Småland; narrativ identitet; offentligt narrativ; landskapsidentitet;

  Sammanfattning : When history is discussed, it is commonly done in a national or international setting. The regional or local levels are often not discussed. This essay wills therefore investigate how the regional identity in the province of Småland is represented as pertaining to a select few historically significant individuals i.e. LÄS MER

 5. 5. Herre på täppan! : Företagets möjlighet att bibehålla kontroll av extern kommunikation på sociala digitala plattformar vid en corporate rebranding

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Jens Dang; Samuel Boding; [2020]
  Nyckelord :Communication; Corporate Rebranding; Social Digital Platforms; Digitala Environment; Brand; Kommunikation; corporate rebranding; sociala digitala plattformar; digitala miljöer; varumärke;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this research is to contribute to a better understanding of the company's ability to communicate the message of a Corporate Rebranding. This is by examining the strategic implications that influence the control of communication on Social Digital Platforms during the implementation of a corporate rebranding. LÄS MER