Sökning: "Herrplagg"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Herrplagg.

  1. 1. Stort och smått i 3D : En utvärdering av virtuella avprovningar som metod för verifiering av gradering av herrplagg

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

    Författare :Amanda Nordin; [2016]
    Nyckelord :3D; Virtuell avprovning; Gradering; Storlekar; Herrplagg;

    Sammanfattning : När ett nytt plagg utvecklas provas det oftast av endast i grundstorlek, trots att det ska produceras i flera storlekar. På grund av detta är det svårt att veta om plaggets passform kommer att se likadan ut i alla storlekar. LÄS MER