Sökning: "Hervararsagan"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Hervararsagan.

  1. 1. ‟Mellan två världar tycktes jag sväva...” : En queer läsning av Hervararsagan

    Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

    Författare :Agnes Edgren; [2022]
    Nyckelord :fornaldarsaga; cross-dressing; genussystem; Hervararsagan; Hervor; icke-binär; isländska sagor; non binary; queer; queerläsning;

    Sammanfattning : With the theory based in queer theories and gender studies, this bachelor thesis in literature, ‟I seemed myself to be set between worlds...” - A queer reading of the Hervarar Saga, does a queer reading and analysis of Hervor in the Icelandic fornaldarsaga, Hervara Saga. LÄS MER