Sökning: "Hesho Salih"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Hesho Salih.

 1. 1. Läroböcker i religionskunskap för grundskolans senare år - ur ett genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Hesho Salih; [2016]
  Nyckelord :Läromedel; religion; religionsdidaktik; judendom; kristendom; islam; genus;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka hur framställningen av kvinnor är konstruerad i två nyproducerade stadie-läroböcker i religionskunskap för årskurs 7-9. Syftet är även att undersöka vilka värderingar och normer som kommer till uttryck genom de texter och bilder som finns i läroböckerna samt hur dessa värderingar och normer ser ut i förhållande till Lgr 11. LÄS MER

 2. 2. Läroböcker i religionskunskap för grundskolans senare år – ur ett genusperspektiv - En undersökning av hur kvinnor framställs i judendom, kristendom och islam.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Hesho Salih; [2016]
  Nyckelord :Läromedel; religon; religionsdidaktik; judendom; islam; kristendom; genus;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka hur framställningen av kvinnor är konstruerad i två nyproducerade stadie-läroböcker i religionskunskap för årskurs 7-9. Syftet är även att undersöka vilka värderingar och normer som kommer till uttryck genom de texter och bilder som finns i läroböckerna samt hur dessa värderingar och normer ser ut i förhållande till Lgr 11. LÄS MER