Sökning: "Hesselbom"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet Hesselbom.

 1. 1. Musikens inverkan på motivation hos golfspelare

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Johan Hesselbom; [2018]
  Nyckelord :Musik; Motivation; Golf;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Neuroevolution med tävlingsinriktad samevolution i flera miljöer med ökande komplexitet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Anton Hesselbom; [2017]
  Nyckelord :Neuroevolution; Coevolution; AI; Games; Neuroevolution; Samevolution; AI; Spel;

  Sammanfattning : NEAT är en neuroevolutionsteknik som kan användas för att träna upp AI-kontrollerade robotar utan att behöva tillföra någon mänsklig expertis eller tidigare kunskap till systemet. Detta arbete undersöker hur väl denna teknik fungerar tillsammans med samevolution för att utveckla robotar i en tävlingsmiljö, med fokus på att testa tekniken på flera olika nivåer med varierande mängd komplexitet i form av väggar och hinder. LÄS MER

 3. 3. Förändringens höst En teoriprövande studie med fokus på den flyktingpolitiska förändringen under hösten 2015

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Julia Hesselbom; [2016-09-16]
  Nyckelord :flyktingpolitik; förklaringsfaktorer; teoriprövning; partiförändring; riktlinjer;

  Sammanfattning : Under hösten 2015 skedde många förändringar i flyktingpolitiken. Flera partier i den svenska riksdagen grundade den 23 oktober en ny flyktingöverenskommelse som innebar en mer restriktiv flyktingpolitik. LÄS MER

 4. 4. Maktdynamiken inom sexturism : En studie om åsikterna kring de prostituerade kvinnorna i Pattaya

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Hanna Hesselbom; Sofia Kallbro; Belinda Nakiwala; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Begreppet sexturism används för att beskriva resande i syfte att köpa sex på en destination. Det beskriver också turister som väl framme på destinationen bestämmer sig för att köpa sexuella tjänster av prostituerade lokalinvånare. LÄS MER

 5. 5. Varumärkesarv, en köpbar resurs?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emil Markehed; Gustav Hesselbom; Johanna Persson; [2012]
  Nyckelord :Varumärkesarv; ”heritage by aquisition”; autenticitet; konkurrensfördelar; strategiska resurser; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Varumärkesarv, en köpbar resurs? – En fallstudie av svenska företaget GANT och dess förvärvade amerikanska östkustarv Seminariedatum: 2012-01-12 Ämne/kurs: FEK95, Examensarbete kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Gustav Hesselbom, Emil Markehed och Johanna Persson Handledare: Lars Carlman Nyckelord: Varumärkesarv, ”heritage by aquisition”, autenticitet, konkurrensfördelar, strategiska resurser Syfte: Med denna uppsats ämnar vi att problematisera varumärkesarv genom att studera det ur ett resursbaserat perspektiv. Med hjälp av att titta på varumärkesarvets uppbyggnad och kriterier vill vi undersöka resursens natur. LÄS MER