Sökning: "Heterobasidion annosum"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden Heterobasidion annosum.

 1. 1. Five Scots Pine Orthologues to QTLs Associated with Resistance Against H. parviporum in Norway Spruce

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology

  Författare :Emil Bengtsson; [2020]
  Nyckelord :Heterobasidion annosum; H. annosum s.s; plant breeding; forest pathology; Scots pine; SNPs; Pinus sylvestris; QTL resistance;

  Sammanfattning : Heterobasidion annosum s.l. (sensu lato, in the broad sense) is a fungal complex consisting of five partly intersterile species and is regarded as the most devastating forestry pest in the northern hemisphere. LÄS MER

 2. 2. Incidence of Heterobasidion spp.in Scots pine on "low risk" sites in Southern Sweden

  Master-uppsats, SLU/Southern Swedish Forest Research Centre

  Författare :Milda Dambrauskaite; [2019]
  Nyckelord :Heterobasidion annosum; incidence; Scots pine; spore; infection; thinning; Southern Sweden;

  Sammanfattning : Heterobasidion spp. fungi cause pathogenic infections in woody plants throughout the northern hemisphere, causing the most damage in the Boreal forest zone. In Sweden Scots pine, being the second most economically important tree species, suffers a considerable amount of damage as Heterobasidion spp. LÄS MER

 3. 3. The impact of stumps’ height on secondary spread of Heterobasidion parviporum in precommercial thinning stands of Norway spruce (Picea abies)

  Master-uppsats, SLU/Southern Swedish Forest Research Centre

  Författare :Iwona Urban; [2015]
  Nyckelord :Norway spruce; Heterobasidion parviporum; precommercial thinning; wysokość pnia; świerk pospolity; czyszczenia późne;

  Sammanfattning : The economic losses caused by Heterobasidion spp. infection is an important issue in the Swedish forestry sector where Scots pine and Norway spruce make up to 80% of the standing volume. Both of the fungi species naturally existing in Sweden: H. annosum and H. LÄS MER

 4. 4. Rotröta i Sveriges granbestånd 1983 till 2013

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Anneli Olsson; [2015]
  Nyckelord :Picea abies; rotticka; Heterobasidion annosum; rotröta; Riksskogstaxeringen;

  Sammanfattning : Varje år orsakar rotrötan stora ekonomiska förluster för skogsbruket i Sverige dels genom att grantimmer nedklassas till massaved eller brännved, men även genom de tillväxtförluster som rotrötan orsakar. Att våra skogar drabbas av rotröta är inte något nytt, man kände till detta redan under tidigt 1800-tal. LÄS MER

 5. 5. Effects of temperature and heterobasidion species on the biological control efficacy of phlebiopsis gigantea

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology

  Författare :Anan Zhao; [2013]
  Nyckelord :Heartwood; Heterobasiodion species; Norway spruce Picea abies ; Rotstop; Sapwood;

  Sammanfattning : Heterobasidion annosum sensu stricto is a damaging forest pathogen causing large economic losses to European forestry. The biological control agent Rotstop® made of Phlebiopsis gigantea oidia spores is effective on protecting freshly cut stump surfaces from H. annosum s.s. LÄS MER