Sökning: "Heterogeneous classroom"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden Heterogeneous classroom.

 1. 1. Inkludering i klassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Sarry Roth Kalla; Martin Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Heterogeneous classroom; Inclusion; Teaching history;

  Sammanfattning : In this overview we look at how teachers work with inclusion in the heterogeneous classroom with an emphasis on the history classroom. The studies we’ve included in our overview have gathered their information through semi structured interviews with teachers. 25 teachers based in schools in Sweden as well as in the U. LÄS MER

 2. 2. Elevberättelser i ett heterogent klassrum : - Öka elevernas förståelse för hur olika folkgrupper och individer tänker genom religionsundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Alshaer Mahdi; Alghoul Nour; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna kunskapsöversikt ägnar vi vårt intresse till religionskunskapslärare. Målet är att fler lärare ska använda elevberättelser i undervisningen, detta för att stärka elevernas identiteter, öka empatin och förståelse för varandra​. LÄS MER

 3. 3. Öppna matematiska uppgifter : En studie om möjligheten att inkludera högpresterande elever i det heterogena klassrummet.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet

  Författare :Emma Thulin; [2020]
  Nyckelord :high-performance students; inclusive education; mathematics; open mathematical tasks; primary school; högpresterande elever; inkluderande undervisning; lågstadiet; matematik; öppna matematiska uppgifter;

  Sammanfattning : The overall purpose of the study is partly to increase knowledge about the use of open mathematics by primary school teachers, and partly if the tasks are considered functional to use to include high-performing students in mathematics education. In order to achieve the purpose of the study, an internet survey was constructed. LÄS MER

 4. 4. Differentiated instruction in the EFL Classroom : Accommodation for advanced students in Swedish Primary Education

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Anne Loberg; [2020]
  Nyckelord :English as foreign language; primary education; advanced students; differentiated instruction;

  Sammanfattning : Classrooms in Sweden are heterogeneous and this is acknowledged in the curriculum, stating that all students have an equal right to education at their own level. Teachers must, therefore, design their teaching plan taking this into account. LÄS MER

 5. 5. Mångkulturell undervisning i svenskämnet : Lärarstudenters perspektiv på inkluderande svenskundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Vanja Floryd; [2020]
  Nyckelord :Multicultural education; the heterogeneous classroom; diversity; inclusion; equity; Swedish language education; upper secondary education; pre-service teachers; Mångkulturell undervisning; det heterogena klassrummet; mångfald; inkludering; likvärdighet; svenskämnet; svenskundervisning; gymnasieskolan; lärarstudenter;

  Sammanfattning : I denna fallstudie deltar fyra svensklärarstudenter i en fokusgruppintervju som syftar till att undersöka deras attityder till innehållet i teorier och metoder inom mångkulturell undervisning (multicultural education). Genom intervjun, tidigare forskning och relevant litteratur fokuseras frågeställningen: Vilka attityder har svensklärarstudenter till innehållet i mångkulturella undervisningsteorier ur ett svenskämnesdidaktiskt perspektiv? Analysen jämför intervjuinnehållet mot två inriktningar inom mångkulturell undervisning: den liberala respektive den kritiska mångkulturella undervisningen. LÄS MER