Sökning: "Heureka"

Visar resultat 1 - 5 av 81 uppsatser innehållade ordet Heureka.

 1. 1. How does an adaptation of forest management to storm damage risk affect indicators for sustainable forestry? : an analysis with Heureka PlanWise in a future with an increased risk of storm damages to forests

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Författare :Linnea Larsson; [2022]
  Nyckelord :changing climate; decision support system; forest damage; forest management; storm; trade-off; ; wind;

  Sammanfattning : With a changing climate, the risk for damage to the forest will increase. In Sweden, large storm damages have been more common under the 20th century and are also the damaging event that has resulted in the largest damages in Europe. LÄS MER

 2. 2. Validation of basal area growth functions for larch in Heureka DSS

  Master-uppsats, SLU/Southern Swedish Forest Research Centre

  Författare :Sebastian Carlzon; [2022]
  Nyckelord :validation; Heureka; Larix; Larix sibirica; Larix sukaczewii; Larix decidua; Larix x eurolepis; Siberian larch; European larch; hybrid larch; growth model validation; Heureka DSS; basal area growth;

  Sammanfattning : Larch is getting more common in Sweden. This highlights the need of reliable growth models for larch species in Heureka DSS. Precise and accurate growth models are essential for long-term forest planning. LÄS MER

 3. 3. Mixed Stand vs Monoculture : a Simulation Study Assessing Growth and Profitability of Norway spruce and Birch in Mixtures and Pure Stands

  Master-uppsats, SLU/Southern Swedish Forest Research Centre

  Författare :Babatunde Dosumu; [2022]
  Nyckelord :N.spruce-birch stands; monoculture; thinning treatment; mixed forest;

  Sammanfattning : Picea abies L. Karst (N. spruce) monocultures dominate the forest landscape of southern Sweden due to their suitability for the prevalent site conditions, well established silviculture, and profitability. However, disturbances such as windthrow, bark beetle damage, and Heterobasidion root rot pose a risk to N. LÄS MER

 4. 4. Långsiktig analys av en skogsfastighets kolbalans : betydelse av olika sätt att bruka skogen och ta hänsyn till trädprodukter och substitutionen

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Joel Alstergren; Linus Johansson; [2022]
  Nyckelord :Koldioxidinbindning; Substitution; Skogsskötsel; Skötselsystem; CO2; PlanVis; Skogsbruksmetoder; Kolbalans;

  Sammanfattning : För att hantera den ökande mängden atmosfärisk CO2 behöver skogen användas så att dess förmåga att binda CO2 på ett effektivt sätt utnyttjas. I och med EU:s nya taxonomi 2020 behöver markägare redovisa en klimatnyttoanalys för att påvisa inbindningen av CO2 på fastigheten. LÄS MER

 5. 5. Sundsvalls kommuns parkskogar : planering av framtida skogsskötsel med Heureka

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Erik Dahlin; Eric Lundström; [2022]
  Nyckelord :parkskog; stadsnära skogar; skogsskötselplanering; Heureka PlanWise;

  Sammanfattning : In this study the computer program Heureka PlanWise are used to create a management plan for a forest park area in an urban area that Sundsvalls municipality is managing. The study is based on previous inventories of the area. LÄS MER