Sökning: "Hiba Asskoul"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Hiba Asskoul.

  1. 1. Icke-energigivande sötningsmedel En kartläggning av attityder, uppfattningar och konsumtionsbeteenden

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

    Författare :Hiba Asskoul; Mergita Gjaka; Clara Kullberg; [2021-10-22]
    Nyckelord :Icke-energigivande sötningsmedel; attityder; ; riskuppfattningar; konsumtionsvanor;

    Sammanfattning : Växande oro för hälsa och livskvalitet uppmuntrar människor att anpassa hälsosamma livsstilar och undvika konsumtion av mat rik på socker, salt och fett. Idag har tillgängligheten till energitäta och näringsfattiga livsmedel skapat problem med livsstilssjukdomar såsom övervikt och fetma, diabetes typ 2, insulinresistens, hjärt- och kärlsjukdomar och karies. LÄS MER