Sökning: "Hierarkiskt avstånd"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Hierarkiskt avstånd.

 1. 1. Roller, ansvar och mandat i det agila teamet : en fallstudie hos företag X.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Elias Lyrén; Antonia Millner; [2018]
  Nyckelord :Agile; scrum; mandat; roller och ansvar;

  Sammanfattning : I dagens snabbt föränderliga arbetsmarknad har agile blivit ett populärt managementkoncept för att utveckla flexibla organisationer som snabbt kan besvara marknadens efterfrågan. Men vad händer med roller, ansvar och mandat när agilt arbetssätt införs i ett tidigare traditionellt hierarkiskt företag. LÄS MER

 2. 2. ”De är inte i samma verklighet som vi” : Medarbetares upplevelser av organisatoriska avstånd ur ett hierarkiskt perspektiv i samband med en organisationsförändring.

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Jakobsson Charlott; Jansson Alexander; Kromnov Ulrik; [2015]
  Nyckelord :Organisationsförändring; Ledarskap; Medarbetarperspektiv; Hierarkiskt avstånd; Strukturellt avstånd; Kulturellt avstånd; Distanserat ledarskap;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine whether hierarchically defined groups differ in their perceptions of how organizational distance has changed following a radical organizational change that saw one hierarchical level eliminated from the organizations’ structure. Interviews were conducted with employees atdifferent hierarchical levels, from the same workplace, who all went through anorganizational change during the spring of 2013. LÄS MER

 3. 3. Ökad förståelse för controllerollen : Dess styrning, dubbelsidighet och funktion inomorganisationsstrukturen

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/FöretagsekonomiFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/FöretagsekonomiFilosofiska fakulteten

  Författare :Josefine Holmert; Jacob Juvon; [2015]
  Nyckelord :Controller role; organizational structure; Controllerrollen; organisationsstrukturen;

  Sammanfattning : The controller role is a principal part of all bigger organizations and through the years ithas been discussed whether the controllers main responsibility is towards the highermanagement or if its priorities should be towards the local management. The differentinterests can in its turn be incompatible which leads to the view that the controller canbe seen as having problematic dual responsibilities. LÄS MER

 4. 4. Inte bara fysisk styrka - En kvalitativ studie om kriminalvårdares syn på klienternas hierarkiska maskulinitetskonstruktion

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Elinor Pettersson; Lotta Berling; [2013-09-09]
  Nyckelord :Institution; maskulinitet; hierarki; anstalt;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur personalen på en specifik kriminalvårdsanstalt beskriver hur klienternas konstruktioner av manlighet påverkar klienternas positionering hierarkiskt. Studien syftar även till att undersöka hur dessa manlighetskonstruktioner står i relation till anstaltsmiljön och den homosociala klientgruppen. LÄS MER