Sökning: "High school teacher"

Visar resultat 1 - 5 av 682 uppsatser innehållade orden High school teacher.

 1. 1. Principals’ and teachers’ experience and strategies in handling student violence in secondary schools: Examples from Sweden.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Hubert Nkongchu Njicha; [2023-08-07]
  Nyckelord :student violence; violent behaviour; secondary schools; principals; teachers;

  Sammanfattning : This study examines principals’ and teachers’ experiences in dealing with school violence in Sweden. Threats and violence in Swedish schools increased fivefold between 2013 and 2017, according to Sveriges Television. Statistics from the Work Environment Agency also revealed that school violence and threats have increased. LÄS MER

 2. 2. Fältstudier i biologi på gymnasiet. Gymnasielärares svar på frågorna vad, hur och varför kopplat till momentet fältstudier.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för biologi och miljövetenskap

  Författare :Ellinor Lindelöf; [2023-06-12]
  Nyckelord :Fältstudier; biologi; gymnasiet; gymnasielärare; ämnesdidaktik;

  Sammanfattning : Abstract This thesis examines the purpose of field studies in high school biology from the perspective of teachers in relation to earlier research. The study is based on qualitative interviews with five teachers and focuses on the didactic questions what, how and why regarding field studies, as well as questioning the term “field studies”. LÄS MER

 3. 3. “There Is No Quick Fix” to Building Vocabulary. Teacher Cognition of EFL Vocabulary Development and Instruction in Swedish Upper Secondary Schools

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Göteborgs universitet / Lärarutbildningsnämnden

  Författare :Jane Ekenberg; [2023-06-12]
  Nyckelord :English as a foreign language; language teacher cognition; vocabulary development; vocabulary knowledge; vocabulary instruction;

  Sammanfattning : Vocabulary is a central component to learning any language, but learning a foreign language requires particular attention to vocabulary development. As teacher cognition influences teachers’ instructional choices, their understanding of vocabulary development merits attention. LÄS MER

 4. 4. Möjligheter och begränsningar. En kvalitativ studie om biologilärares laborativa undervisning

  Master-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för biologi och miljövetenskap

  Författare :Sandra Karlsson; [2023-06-12]
  Nyckelord :Laborationsundervisning; scientific literacy; inquiry; naturvetenskaplig allmänbildning; erfarenhet; kollegialt arbete.;

  Sammanfattning : Laboratory work is included in the biology education at upper secondary school and have therefore a central and important role in teaching. The purpose teachers have with laboratory work can vary. Previous studies have indicated that laboratory work is effective for students' knowledge, scientific literacy, and their interest in science. LÄS MER

 5. 5. En studie om samspelet mellan högpresterande elever och digitala läromedel : Lärarens arbetssätt i årskurs 2–4 i matematik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet

  Författare :Malin Svanholm; Rebecka Törnberg; [2023]
  Nyckelord :Digital learning materials; TPACK; The triadic interdependence model; High-achieving students; Digital competence; Mathematics teaching; Digitala läromedel; TPACK; Triadiska interdependensmodellen; Högpresterande elever; Digital kompetens; Matematikundervisning;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to increase the knowledge about how teachers work with digital learning material and high-achieving students in the subject of mathematics. The study is based on active teachers in grades two, three and four. LÄS MER