Sökning: "High self-evaluation"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden High self-evaluation.

 1. 1. Teknologiska innovationer : attityder och värden ur ett konsumentperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Johanna Hofverberg; Anders Martinsson; Sara Sandberg; [2020]
  Nyckelord :Technological innovations; value creation; attitude; consumer facing technologies; physical store; Teknologiska innovationer; värdeskapande; attityd; konsumentinriktade teknologier; fysisk butik;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ett ständigt utvecklande av den fysiska modehandeln har lett till möjligheter att utveckla en shoppingupplevelse för konsument för att bemöta konkurrens från den digitala handelsplatsen. Detta har lett till att den fysiska butiken implementerar alternativ som teknologiska innovationer för att höja shoppingupplevelsen för konsumenten. LÄS MER

 2. 2. Kvinnodominans på svenska högskolor och universitet? En kvantitativ longitudinell studie.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Carlos Neira; Mikail Sertcanli Branting; [2019]
  Nyckelord :Kärnämnen; skolk; utbildning; könsskillnader; självskattning;

  Sammanfattning : Throughout history men have been the majority in universities across the world. Thus, in recent decades this has changed in favor of women who make up for the large majority of students in both universities and colleges. LÄS MER

 3. 3. Anknytningsmönster hos föräldrar vars barn fått diagnosen AD/HD

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

  Författare :Leena Nygren; [2017]
  Nyckelord :ADHD; Attachment; Stress; Children; Parents; ADHD; Anknytning; Stress; Barn; Föräldrar;

  Sammanfattning : Inledning: Diagnostisering och behandling av AD/HD sker primärt i enlighet med forskning som beskriver tillståndet som ett neuropsykiatriskt funktionshinder, vilket implicerar biologiska orsaker. Något som fortfarande är underrepresenterat inom forskningen är relationen mellan diagnosen AD/HD och anknytnings- och uppväxtförhållanden. LÄS MER

 4. 4. Visualization of Quantified Self with movement and transport data

  Master-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Emil Westin; [2017]
  Nyckelord :Visualization; Quantified Self; Sustainable HCI; Persuasive technology; Human Computer Interaction;

  Sammanfattning : Transport systems account for a large part of the worlds CO2 emissions. In order to reach goals, set to lower emissions, we need to travel less by car and increase the use of sustainable means of transportation. LÄS MER

 5. 5. Swimming against the current : the journey of Canadian Transition initiatives in their quest for transformative change

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUCSUS

  Författare :Gisela Ruckert; [2017]
  Nyckelord :grassroots innovations; transformative social innovation; community initiatives; Transition Movement; Canada; sustainability science; Social Sciences;

  Sammanfattning : Humanity's current resource use patterns are unsustainable, and corrective action is required at all levels. Grassroots social innovation groups have great potential to contribute to solutions. The Transition movement has taken hold in Canada, but little is known about its successes and challenges in creating conditions for transformative change. LÄS MER