Sökning: "High-Growth"

Visar resultat 1 - 5 av 115 uppsatser innehållade ordet High-Growth.

 1. 1. The Impact of Liquidity on Stock Performance Among Venture Capital-backed Firms in India-The Impact of Liquidity on Stock Performance Among Venture Capital-backed Firms in India

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Carl Elfström; [2020-03-05]
  Nyckelord :Venture Capital; IPO; High-Growth; Emerging Market; ; Risk; India; U.S;

  Sammanfattning : MSc in Finance.... LÄS MER

 2. 2. Hur utmanas den traditionella kontorsmarknaden av coworking : en studie av Stockholms kontorsmarknad

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Filip Mehdipoor; Dawid Mlynarczyk; [2020]
  Nyckelord :Coworking; flexible office; office market; Coworking; flexibla kontor; kontorsmarknad;

  Sammanfattning : Arbetsmarknaden och arbetsmiljön har genomgått stora förändringar. Förändringarna har möjliggjorts genom den tekniska utvecklingen och digitaliseringen i samhället.Arbetsmarknaden har blivit rörligare än någonsin och det har ställt krav på ökad flexibilitet inom många branscher. LÄS MER

 3. 3. How and Why Employee Motivation Changes during High Growth

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Daniel Zidén; Oscar Engström; [2020]
  Nyckelord :Motivation; Employee; Self-Determination Theory; Organisational growth; High-Growth Firms; Milestones; OIT Continuum; Business and Economics;

  Sammanfattning : The purpose of this research is to complement existing research within organisational growth and work motivation by focusing particularly on the employees at HGFs. The aim is to study what factors determine employee motivation, to what extent and, how it changes as the firm increases in size. LÄS MER

 4. 4. Snabbväxande företag i föränderliga miljöer : En kvalitativ flerfallstudie om tillväxt och styrning i snabbväxande företag

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Sinan Zahroon; Linus Rydén; [2020]
  Nyckelord :High-growth companies; gazelles; growth; strategic planning; management control systems; turbulent environments; situation based management; snabbväxande företag; gasellföretag; tillväxt; strategisk planering; ekonomistyrsystem; föränderliga miljöer; situationsanpassad styrning;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Vikten av de snabbväxande företagens påverkan på marknaden är något som på senare tid fått extra uppmärksamhet. Andelen snabbväxande företag i Sverige är hög jämfört med andra länder, men bara en liten del lyckas fortsätta överleva på lång sikt. LÄS MER

 5. 5. Samhällsplanering: Förtätningsstudie ur ett ekologiskt och socialt hållbarhetsperspektiv i centrala Jönköping

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Adoar Espania Slioa; Hofsab Morsibyan; [2020]
  Nyckelord :Sustainability; Densification; Greenspace; Urban development.; Hållbarhet; Förtätning; Grönområde; Stadsutveckling.;

  Sammanfattning : Syfte: Med den kraftiga ökningen av befolkning i Sveriges städer och orter skapas det en brist av bostäder. För att kunna tillgodose folkökningen samt den växande efterfrågan att bo centralt väljer kommuner att bygga inifrån. Detta kallas för förtätning vilket kan sätta press på allmänna platser och friytor. LÄS MER