Sökning: "High-rise buildings"

Visar resultat 1 - 5 av 74 uppsatser innehållade orden High-rise buildings.

 1. 1. Termisk stigning i höga byggnader : Vindens påverkan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Jimmy Walldén; [2019]
  Nyckelord :Thermal flow wind infiltration CFD flow pattern energy losses leakage thermal comfort indoor climate flow simulations wind conditions; Termiska stigkrafter vind infiltration CFD flödesmönster drag energiförlust läckage klimatskal inomhuskomfort flödessimulering yttre vindförhållanden;

  Sammanfattning : Att tillhandahålla termisk komfort är ett av de främsta kraven som ställs på byggnader i dagens samhälle. Stora delar av energianvändningen går därför åt till att styra inomhusklimatet för att upprätthålla en behaglig nivå. LÄS MER

 2. 2. Träfasader på höga hus : Brandtekniska möjligheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Tobias Persson; Oscar Hannu; [2019]
  Nyckelord :Wooden facade; Fire protection; Wooden house; Fire safety; High-rise building; Fire retardants; Sprinklers; Träfasad; Brandskydd; Trähus; Brandsäkerhet; Höghus; Brandimpregnering; Sprinkler;

  Sammanfattning : 1994 ändrades den svenska lagstiftningen så att trä blev tillåtet i byggnader över tvåvåningar. Det finns vissa funktionskrav som ska uppfyllas för brandsäkerhet. Dettaarbete innehåller intervjuer med aktörer från byggbranschen som berör deras ochandra aktörers kunskapsnivå i ämnet. LÄS MER

 3. 3. Byggbara höga modulhus : Dynamisk analys av punkthus med trästomme

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser; Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Rickard Häggström; Pär Olsson; [2019]
  Nyckelord :CLT; Cross laminated timber; Modal analysis; Industrial production; KL-trä; Korslaminerat trä; Modulanalys; Industriell produktion;

  Sammanfattning : I denna studie studerades det hur ett 14 våningar högt bostadshus med en kärna av korslaminerat trä (KL-trä) och färdiga lägenhetsmoduler med regelstomme kan byggas på ett industrialiserat och enkelt sätt. Våningsantalet och produktionstypen fastslogs tidigt, i samråd med RISE, för att effektivt kunna granska ett sannolikt sätt att bygga hus i en nära framtid. LÄS MER

 4. 4. The Impact of Elevator Usage and Zoning on High-Rise Building Evacuation

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Miqdad Kilpady; [2019]
  Nyckelord :Elevator; waiting time; elevator zoning; total evacuation time; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : For decades, the use of elevators has been prohibited during emergencies but with the ever-increasing heights of the buildings, safe and timely vertical evacuation by the conventional means of stairs seems more and more of a challenge. With the recent push for a better understanding of the pros and cons of use of elevators for evacuation by various concerned parties, it is imperative that there is a better understanding of the performance, advantages and risks involved with this evacuation strategy. LÄS MER

 5. 5. 3D cadastral visualization and integration of CityGML3.0 with Land Administration Domain Model

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Siying Mi; [2019]
  Nyckelord :CityGML3.0; Cadastral information; Visualization; LADM; IFC; geomatics; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : During the last years, virtual 3D city models have been widely used in application fields such as urban planning, environment simulations, and disaster management. With the development of high-rise buildings and the increasing densely built-up areas, an increasing number of authorities and companies have shown interest in integrating 3D city models with the cadastre. LÄS MER