Sökning: "Highscore"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Highscore.

 1. 1. Digital Inlärningsportal: Ett mer intressant sätt att lära sig

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för matematik och datavetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för matematik och datavetenskap (from 2013)

  Författare :Christoffer Sundqvist; Joakim Djuvfeldt; [2019]
  Nyckelord :programutveckling; gamification; datavetenskap;

  Sammanfattning : This essay describes the implementation of a websolution where gamification is applied. The purpose of the websolution is to create a more interesting platform where the focus is education and information sharing between the company's employees. LÄS MER

 2. 2. Ranking Highscores : Evaluation of a dynamic Bucket with Global Query algorithm

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Carl-Evert Kangas; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The task of ranking highscores in a computer game may sound like a trivial task. It turns out it is not, because the naive solution have a time complexity not suitable for online applications in terms of response time and running cost. LÄS MER

 3. 3. Topplistan som motivationsfaktor

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC); KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Rickard Bergeling; Erik Forsberg; [2015]
  Nyckelord :Highscore; Leaderboard; Highscore impact; environmental influence; environmental effect; application development; webb application; web application; motivation; gamification; Topplista; Topplistor; Poäng; Miljö; Miljöpåverkan; Applikationsutveckling; apputveckling; webbapplikation; webb; applikation; interaktionsdesign; interaktion; motivation; gamification;

  Sammanfattning : Väldesignade spel är naturligt motiverande för att hålla kvar sina spelare. För att ett spel ska bli framgångsrikt är det viktigt att det innehåller motivationsförstärkare. På senare år har element hämtade från speldesign även använts inom andra områden, utanför sin vanliga kontext. Detta sammanfattas i begreppet gamification (sv. LÄS MER