Sökning: "Hijras"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Hijras.

  1. 1. Den brittiska konstruktionen av Hijras - En studie om genusföreställningar i en brittisk kolonial diskurs under 1800-talet

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

    Författare :Mariam Mobiny; [2019]
    Nyckelord :Hijras; Indien; genus; maskulinitet; femininitet; Storbritannien; 1800-talet; History and Archaeology;

    Sammanfattning : År 2014 beslöt högsta domstolen i Indien för att juridiskt erkänna och införa ett tredje kön, ofta kallat för hijras. Fyra år senare avkriminaliserades även homosexualitet i landet, något som tidigare kunde ge fängelsestraff. LÄS MER