Sökning: "Hilda Carlsson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Hilda Carlsson.

 1. 1. The Weave

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Alice Seipel; Hilda Carlsson; [2022]
  Nyckelord :temporary architecture; interaction; bureaucracy; weave; textile; process; full scale;

  Sammanfattning : This project starts starts out in wanting to somehow investigate the public space. Beginning in the questions of: What kind of interventions can we achieve in the public space? What is allowed, what is encouraged - what is not? How easy or how difficult is it to achieve building something within the folds of the public space of our city?  On the scale of the intervention itself, we were interested in what things could be investigated through design and materiality: How can we, through this design, encapsulate and measure softer, hard-to-grasp elements such as time, changes and interactions? How can we design a structure that will be responsive to the traces and manifestations of these things? What materials and organization of these can embody them? . LÄS MER

 2. 2. Optimering av sekundärförpackningar inom e-handel

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Camilla Carlsson; Malou Ek; Hilda Johansson; Marijana Jovic; [2020]
  Nyckelord :Logistik; Emballage; Fallstudie; Förpackningsoptimering; E-handel; Förpackningar; Sekundärförpackning;

  Sammanfattning : Idag ställs det allt högre krav på både företag och distributörer på grund av att e-handeln ständigt växer, och till följd av detta förändras även många av processerna i försörjningskedjan. På senare tid har även intresset för hållbar utveckling ökat hos konsumenterna, vilket har bidragit till att företagen försöker hitta lösningar för att minimera miljöpåverkan. LÄS MER