Sökning: "Hilda Hansson"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Hilda Hansson.

 1. 1. Lärande och ledande : En kvalitativ studie om kunskapsspridning och lärande organisation ur ett ledarskapsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Hilda Hansson; Hanna Berntson; [2020]
  Nyckelord :learning organization; organizational learning; knowledge management; leadership; kaizen; tacit knowledge; lärande organisation; organisatoriskt lärande; knowledge management; ledarskap; kaizen; tyst kunskap;

  Sammanfattning : För att bli en framgångsrik organisation talar man om kunskap– och lärprocesser som går genom organisationen, från individen till högsta ledningen. Det innebär att den kunskap som finns hos individerna måste synliggöras, delas, spridas och tas i bruk av andra i organisationen. I denna uppsats ligger fokus på processen. LÄS MER

 2. 2. Behandlingsmetoder mot övervikt och fetma hos barn

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för vårdvetenskap och sociologi; Högskolan i Gävle/Institutionen för vårdvetenskap och sociologi

  Författare :Hilda Hansson; Madeleine Simonsson; [2008]
  Nyckelord :Keywords: children; overweight; obesity; treatment;

  Sammanfattning : Overweight and obesity among children and adolescents is increasing. Diseases which earlier occurred exclusively among adults are now also observed among children. There is an urgent need for new treatments that can change this negative trend. LÄS MER

 3. 3. Autonomi en fråga om nationalism? En jämförande studie av Baskien och Katalonien

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Josephine Hansson; Hilda Fhager; [2007]
  Nyckelord :Civilsamhälle; nationalism; Spanien; Baskien; Katalonien; autonomi; Political and administrative sciences; Statsvetenskap; förvaltningskunskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Detta är en komparativ teoriutvecklande studie av fallen Baskien och Katalonien. Vi behandlar civilsamhället och nationalismens roll i regionernas strävan efter ökat självstyre. Med hjälp av en historisk tillbakablick söker vi förklaringar till den samtida politiken. LÄS MER

 4. 4. Den levande skyltdockan - en empirisk studie i butik

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Hilda Baer; Katarina Hansson; [2007]
  Nyckelord :butikskommunikation; marknadsföring; exponering; servicelandskap; teatermodellen; Trade; Handel; Business and Economics;

  Sammanfattning : Vi fick inspiration till vårt uppsatsämne Butikskommunikation efter att ha tagit del av en konsumentstudie gjord av konsultbyrån Scandinavian Retail Center. Studien baseras på ca 40 stycken ”ute på stan” intervjuer med slumpmässigt valda konsumenter, män och kvinnor, mellan 15 och 60 år där frågan var: vad får dig att handla på impuls? I studien framgår det bland annat att personalens klädsel uppmärksammas av konsumenterna. LÄS MER

 5. 5. Den osynliga järnhanden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Katarina Hansson; Hilda Baer; Sasha Hultgren Christensson; [2006]
  Nyckelord :företagskultur; rekrytering; ledarskap; styrmedel; strategi; Trade; Handel; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER