Sökning: "Hilda Hansson"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Hilda Hansson.

 1. 1. HINDER I VARDAGEN FÖR BARN OCH UNGDOMAR MED LÅNGVARIG ICKE-MALIGN SMÄRTA

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Hilda Gustafsson; Elise Hansson; [2021-04-20]
  Nyckelord :Child; adolescent; chronic pain; activities of daily living; occupational theory;

  Sammanfattning : Bakgrund Långvarig, icke-malign smärta är vanligt förekommande bland barn och ungdomar, ungefär var tionde drabbas. Långvarig smärta innebär ofta ett påtagligt lidande i det dagliga livet. Aktivitet är ett centralt begrepp inom arbetsterapi och omfattar allt människor gör och engagerar sig i för att fylla sin tid. LÄS MER

 2. 2. Lärande och ledande : En kvalitativ studie om kunskapsspridning och lärande organisation ur ett ledarskapsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Hilda Hansson; Hanna Berntson; [2020]
  Nyckelord :learning organization; organizational learning; knowledge management; leadership; kaizen; tacit knowledge; lärande organisation; organisatoriskt lärande; knowledge management; ledarskap; kaizen; tyst kunskap;

  Sammanfattning : För att bli en framgångsrik organisation talar man om kunskap– och lärprocesser som går genom organisationen, från individen till högsta ledningen. Det innebär att den kunskap som finns hos individerna måste synliggöras, delas, spridas och tas i bruk av andra i organisationen. I denna uppsats ligger fokus på processen. LÄS MER

 3. 3. A State of One's Own? - A Legal Study of the Right to Self-Determination and Secession with Focus on the case of Québec and Canada

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Hilda Hansson; [2020]
  Nyckelord :public international law; self-determination; secession; territorial integrity; human rights; democracy; sovereignty; minority rights; Quebec; Canada; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis examines the right of a people to self-determination and the possibility of secession in a democratic context, focusing on the Québec-Canada case. To that end, it studies (1) the historic and contemporary relationship between Québec and Canada, (2) the meaning of the right to self-determination within international law, (3) possibilities for unilateral secession, and (4) secession by virtue of democracy. LÄS MER

 4. 4. Behandlingsmetoder mot övervikt och fetma hos barn

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för vårdvetenskap och sociologi; Högskolan i Gävle/Institutionen för vårdvetenskap och sociologi

  Författare :Hilda Hansson; Madeleine Simonsson; [2008]
  Nyckelord :Keywords: children; overweight; obesity; treatment;

  Sammanfattning : Overweight and obesity among children and adolescents is increasing. Diseases which earlier occurred exclusively among adults are now also observed among children. There is an urgent need for new treatments that can change this negative trend. LÄS MER

 5. 5. Autonomi en fråga om nationalism? En jämförande studie av Baskien och Katalonien

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Josephine Hansson; Hilda Fhager; [2007]
  Nyckelord :Civilsamhälle; nationalism; Spanien; Baskien; Katalonien; autonomi; Political and administrative sciences; Statsvetenskap; förvaltningskunskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Detta är en komparativ teoriutvecklande studie av fallen Baskien och Katalonien. Vi behandlar civilsamhället och nationalismens roll i regionernas strävan efter ökat självstyre. Med hjälp av en historisk tillbakablick söker vi förklaringar till den samtida politiken. LÄS MER