Sökning: "Hilda Karlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Hilda Karlsson.

 1. 1. Becoming Agile - The Application of Agile Project Methods in the Management Consulting Industry

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Amanda Norstedt; Hilda Karlsson; [2019-07-09]
  Nyckelord :Agile; Agile Project Methods; Agile Project Management; Project Management; Application; Management Consulting Industry;

  Sammanfattning : Background & Purpose: With continuous changes occurring in the business environment new project methods have emerged to accommodate the new needs. This has resulted in that the traditional ways to manage projects have become rigid which has given rise to the new concept of agile. LÄS MER

 2. 2. Hybridization in Cross-cultural Management - The Case of Volvo Cars in China

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hilda Karlsson; Amanda Norstedt; [2017-08-30]
  Nyckelord :Hybridization; hybrid culture; culture; organizational culture; hierarchy; MNC; China; Sweden; cross-culture; cross-cultural management;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Socialtjänsten - en tillfällig arbetsplats : En enkätstudie om socionomstudenters attityder gentemot ett arbete inom socialtjänsten

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Hilda Karlsson; Fanny Ekroth; [2017]
  Nyckelord :Social Service; social work student; attitude; knowledge; experience; practice; Socialtjänst; socionomstudent; attityd; kunskap; erfarenhet; praktik;

  Sammanfattning : The Social Services is currently in a crisis, where it is reported about difficulties recruiting staff, heavy workload and high turnover. Experienced social welfare secretaries resigns, and the need of recruiting students within social work studies is great. LÄS MER

 4. 4. Otrygga relationer och en osäker framtid : En kvalitativ studie om några kvinnojourers erfarenheter av barn som upplevt våld

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Hilda Karlsson; Therese Ångman; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Professionell livskvalitet hos individer i trauma- och krishanterande yrken

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Anna Glemme; Hilda Karlsson; [2016]
  Nyckelord :Medkänsletillfredsställelse; Utbrändhet; Sekundär traumatisk stress; Professionell livskvalitet; Empatitrötthet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur individer som i sin yrkesroll arbetar med flyktingar tenderar att uppleva medkänsletillfredsställelse, utbrändhet och sekundär traumatisk stress. En kvantitativ enkätstudie utformades baserad på frågeformuläret ProQOL version 5. LÄS MER