Sökning: "Hilda Kristensson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Hilda Kristensson.

 1. 1. Djurterapins inverkan på äldres hälsa : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Liv Broman; Hilda Jonsson; [2016]
  Nyckelord :Djurterapi; Äldreomsorg;

  Sammanfattning : Bakgrund Risken för psykisk och fysisk ohälsa ökar med stigande ålder. Åldrandet medför ofta nedsatt fysisk, psykisk och social förmåga, förändrad identitet och en minskad umgängeskrets vilket är bidragande orsaker till ohälsa. Flera olika djurarter har varit trogna följeslagare till människan genom alla tider. LÄS MER

 2. 2. Lärares strategier för en inkluderande undervisning av elever med ADHD : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT); Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

  Författare :Hilda Kristensson; Malin Neij; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER