Sökning: "Hilda Magnusson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Hilda Magnusson.

 1. 1. Vård av långvarigt sjuka barn : Utifrån sjuksköterskors erfarenhet

  Magister-uppsats, Jönköping University/Hälsohögskolan; Jönköping University/Hälsohögskolan

  Författare :Sofia Asp; Hilda Magnusson; [2020]
  Nyckelord :Barn; långvarig sjukdom; omvårdnad; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barn som drabbas av långvariga sjukdomar har idag goda chanser till överlevnad. Dessa barn kräver långvarig eller återkommande sjukhusvård vilket kräver mer resurser och tid för att ha möjlighet att bli bättre i sin sjukdom. Detta i sin tur ställer ökade krav på sjuksköterskans kunskap. LÄS MER

 2. 2. NÄR DET OFATTBARA BLIR VERKLIGHET : En litteraturstudie om föräldrars upplevelser av att ha ett barn som vårdas palliativt och avlider

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Ellinor Magnusson; Hilda Magnusson; [2016]
  Nyckelord :Barn; föräldrar; palliativ vård; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård innebär vård i livets slutskede. När det inte längre finns något att göra för att bota sjukdomen inriktar sig vården på att göra den sista tiden så bra och smärtfri som möjligt för patienten. Palliativ vård av vuxna och barn skiljer sig åt då barns intellektuella funktioner utvecklas med åldern. LÄS MER