Sökning: "Hilda Petersson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Hilda Petersson.

 1. 1. Att leva med diabetes typ II : En studie baserad på vetenskapliga artiklar om patienternas upplevelse

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Hilda Fransson; Sandra Petersson; [2017]
  Nyckelord :Diabetes typ II; Hälso- och sjukvård; Kvalitativ; Patient; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes typ II ökar i alla delar av världen. Ökningen beror på att människor framförallt i västvärlden har valt att leva med en alltmer bekväm livsstil. Sjukdomen har inget bot utan behandlas med livsstilsförändringar. LÄS MER

 2. 2. "Ta med dig boken hem!" - En kvalitativ studie om elevers upplevelser om läsläxan

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Hilda Petersson; [2015]
  Nyckelord :0;

  Sammanfattning : SammanfattningDen kvalitativa studie som gjorts baseras på en tidigare forskningsöversikt. Studienhar till syfte att lyfta elevers upplevelser av läsläxan, samt se om deras läsningpåverkas av den läsebok de har. Den empiri som samlats in baseras på svar från eleveri årskurs 1. LÄS MER

 3. 3. Neoliberal planering, verklighet eller teori?

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för planering och mediedesign

  Författare :Hilda Petersson; [2013]
  Nyckelord :Neoliberal planering; neoliberalism; Hyllie; Malmö; marknadsorienterad planering;

  Sammanfattning : Neoliberalism står för så mycket mer än att bara vara en ideologi som tar steget ifrån statens kontroll. Förutom att ideologin strävar åt ekonomisk frihet finns det också andra tydliga attityder som riktar sig till samhället i helhet; den enskilda individen, den anställde och staden. Neoliberalismen har påverkat planeringen mycket. LÄS MER

 4. 4. Hur uppnås ekologisk hållbarhet? Samverkan & Motkrafter

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för planering och mediedesign

  Författare :Hilda Petersson; [2010]
  Nyckelord :Ekologisk hållbarhet; Trafikplanering; Fysisk planering; Norra Sorgenfri; Malmö;

  Sammanfattning : Begreppet hållbar utveckling har växt fram kring orsaker och lösningar för globala försörjnings- och deponeringskriser. Begreppet är mycket brett och diskuteras runt om i världen. Diskussionen om hur samhället ska uppnå en hållbar utveckling har påverkat fysisk planering och trafikplanering. LÄS MER