Sökning: "Hildegard Johannessen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Hildegard Johannessen.

  1. 1. Drømmen om et universitet i Innlandet : Betydningen av felles visjon og felles mentalt bilde

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Karlstads universitet; Karlstads universitet/Karlstads universitet

    Författare :Hildegard Johannessen; Solveig Seem; [2007]
    Nyckelord :shared vision; shared mental pictures; strategy; learning organizations; Leadership; mangagement; public administration; prosjekt Innlandsuniversitetet; felles visjon; felles mentalt bilde; ledelse; lærerende organisasjon; strategi; strategisk ledelse; politiske markeder;

    Sammanfattning : SammendragProblemstillingen i vår oppgave er som følger: Har aktørene i prosjekt innlandsuniversitetet et omforent felles mentalt bilde for utvikling av strategien og derigjennom felles visjon for utvikling av Innlandsuniversitetet.Vi har brukt ”den lærende organisasjon” som rammeverk for å belyse disse dimensjonene felles visjon og felles mentalt bilde. LÄS MER