Sökning: "Hilding Man"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Hilding Man.

 1. 1. "Tjejer är bäst" : En vetenskaplig essä om fritidshemslärarens yrkesetik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Tindra Hilding; [2018]
  Nyckelord :Fritidshem; dygdetik; feministiskt postkonstruktivistiskt perspektiv; intersektionalitet; identitet; interkulturalitet; kreativitet; praktisk kunskap;

  Sammanfattning : Detta självständiga arbete är en vetenskaplig essä som genom en hermeneutisk och fenomenologisk utgångspunkt undersöker fritidshemslärarens förhållningssätt i ett dilemma av etisk karaktär. Jag undersöker hur man som lärare bör förhålla sig gällande elevers skapande när det som skapas förstärker negativa föreställningar om/och traditionella könsmönster. LÄS MER

 2. 2. Consumption-driven Inventory Control : A study of inventory management applied to machining tools

  Master-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Gustaf Hilding; Kristoffer Ryytty; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Within manufacturing industries, capital is tied up in machines, tools and inventory of unprocessed raw materials as well as finished goods and everything in between, also known as work in progress. Naturally, firms strive to minimize the capital employed in these items and thus facilitate a leaner operation. LÄS MER

 3. 3. Vården av en äldre patient - en jämförelse av patientens berättelse och av patientens journal.

  Magister-uppsats,

  Författare :Annika Hilding; [2011-02-11]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Introduktion: Idag är cirka 17 % av Sveriges befolkning 65 år eller äldre. Denna grupp har ökat och förväntas öka. Det kan ibland vara svårt att förstå den bakomliggande orsaken till den äldre patientens symtom. LÄS MER

 4. 4. Hur arbetar man med, och motiverar till,kunskapsöverföring inom konsultföretag? : En jämförelse mellan teknikkonsultföretag ochmanagementkonsultföretag

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Maria Isaksson; Charlotte Hilding Sahlin; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Kunskap och kompetens hos medarbetare har i dagens samhälle blivit en stor del av detsom bygger upp en organisation. För kunskapsintensiva företag, vars största resurs ärmedarbetarnas kompetens, är det av stor vikt att ha en bra kunskapsöverföring. LÄS MER

 5. 5. Enthalpy Based Boost Pressure Control

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Fordonssystem

  Författare :Emil Hilding; [2011]
  Nyckelord :Turbo; Controller; Model based; MVEM; Wastegate; Variable geometry turbine; Turbo; Regulator; Modellbaserad; Medelvärdesmotor;

  Sammanfattning : A turbo system is driven by the excess energy in the exhaust gases.  As a result, variation in exhaust temperature cause variations in  boost pressure. By using the information about the available exhaust  energy in the turbo controller directly through a feedforward  controller, an unexpected variation in turbo boost can be avoided. LÄS MER