Sökning: "Hillary Clinton"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden Hillary Clinton.

 1. 1. Conspirator-in-Chief : Är President Donald Trump en konspirationsteoretiker?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Nils Ardehed; [2019]
  Nyckelord :Trump; Paranoid style; Conspiracy theories; Robert Mueller.;

  Sammanfattning : The 2016 American presidential election sent shockwaves through the world. Hillary Clinton the candidate that most experts predicted where going to win was beaten by a boisterous real estate developer from New York, Donald Trump. LÄS MER

 2. 2. You need Trump as much as Trump says you do : En kvalitativ fallstudie av Donald Trumps relation till evangeliska ledare under presidentvalet 2016

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Max Nordgren; [2019]
  Nyckelord :Framing; Donald Trump; Evangelical leaders; US; 2016 presidential election;

  Sammanfattning : The US presidential election of 2016 between the republican Donald Trump and the democrat Hillary Clinton was special in the aspect of the fierce tone between the two candidates, largely by personal attacks and how the media to a large extent focused on this rather than political issues. Many evangelical leaders decided to endorse Trump, even though their earlier outspoken criticism toward Trumps previously controversial statements about women, immigrants and minorities. LÄS MER

 3. 3. “We cannot resolve someone else’s civil war through force” - En idealtypsanalys om motiven bakom USA:s interventioner i syriska inbördeskriget

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :John Stenberg; Papola Azad Sadik; [2018]
  Nyckelord :Syrien; Intervention; Idealtypsanalys; USA; Inbördeskrig; Law and Political Science;

  Sammanfattning : USA har engagerat sig i det syriska inbördeskrig i varierande utsträckning sedan konfliktens start 2011. Syftet med den här uppsatsen är att ta reda på hur centrala politiska aktörer tillhörande det demokratiska partiet i USA motiverade amerikanska interventioner i det syriska inbördeskriget under åren 2013-2015. LÄS MER

 4. 4. Är mediernas verklighet läsarens pseudoverklighet? : En kvalitativ innehållsanalys av President Trump i Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Emma Berter; Annika Blom; [2018]
  Nyckelord :Svenska Dagbladet; Dagens Nyheter; medialisering; nyhetsvärdering; gestaltning; ECA; Etnografisk innehållsanalys; President; Donald Trump;

  Sammanfattning : Problemformulering: Det amerikanska valet år 2016 har gått till historien. Det stod mellan två oväntade kandidater, Hillary Clinton som var USA:s första kvinna att kandidera till president. Den andra kandidaten var Donald Trump, en framgångsrik affärsman utan politisk bakgrund. Segrare blev Donald Trump, vilket förbluffade världen. LÄS MER

 5. 5. DET OMVÄNDA PRESIDENTVALET En kvalitativ studie om medieporträtteringen av Hillary Clinton och Donald Trump

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Ivana Milovanovic; Julia Persson; [2017-02-15]
  Nyckelord :Hillary Clinton; Donald Trump; amerikanskt val; politik; genus; könsstereotyper; nyhetsmedier; porträttering; textanalys.;

  Sammanfattning : Uppsats/Examensarbete: 15 hpProgram och/eller kurs: Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskapNivå: GrundnivåTermin/år: HT 2016Handledare: Nicklas HåkanssonKursansvarig: Malin SvenningssonSidantal: 51Antal ord: 18 006Nyckelord:Hillary Clinton, Donald Trump, amerikanskt val, politik, genus, könsstereotyper, nyhetsmedier, porträttering, textanalys.Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka huruvida det finns skillnader och likheter iporträtteringen av Hillary Clinton och Donald Trump i svenska medier inför presidentvalet 2016. LÄS MER