Sökning: "Hillevi Melinder"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Hillevi Melinder.

  1. 1. Kvinnors försörjningsstrategier efter krig i irakiska Kurdistan : Om några kurdiska änkors liv som ensamförsörjare

    Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för socialt arbete; Mittuniversitetet/Institutionen för socialt arbete

    Författare :Hillevi Melinder; Zhiwar Rashid; [2012]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER