Sökning: "Hilma Karlsson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Hilma Karlsson.

 1. 1. The rise of secessionism in Catalonia: A study of the shift in nationalist discourse from an identity perspective

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Hilma Karlsson; [2019]
  Nyckelord :catalonia; nationalism; secession; social identity; social representations of history; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In 2017 Catalonia held a referendum for independence, after years with an increasingly pro-independence social and political climate. The shift in the nationalist discourse from devolution to secession and increasing support for independence inspired this thesis where the aim is to explore the dynamics behind the change from an identity perspective. LÄS MER

 2. 2. "Join the movement" - en fallstudie av anti-apartheidrörelsens framgång i Sydafrika

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Hilma Karlsson; Fanny Hernmarck; [2016]
  Nyckelord :sociala rörelser; transnationell aktivism; anti-apartheid; politisk möjlighetsstruktur; sydafrika; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen är en kvalitativ fallstudie som ämnar att undersöka de faktorer som påverkade anti-apartheidrörelsens framgång i Sydafrika. Från National Partys tillträde år 1948 och de efterföljande 33 åren präglades anti-apartheidrörelsen av en nationell och transnationell kamp vars främsta mål var att upphäva den institutionaliserade rasism som apartheid innebar. LÄS MER