Sökning: "Hilma Momark"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Hilma Momark.

  1. 1. Upplevs det alkoholfria rödvinet annorlunda ur olika formade glas?

    Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan

    Författare :Hilma Momark; [2017]
    Nyckelord :Sensorik; smak; vinglas;

    Sammanfattning : .... LÄS MER