Sökning: "Hima Klinge"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Hima Klinge.

  1. 1. ”Det ena behöver inte utesluta det andra” Pedagogers resonemang kring fysisk aktivitet integrerat i matematikundervisningen

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

    Författare :Michael Carlsson Kallus; Hima Klinge; [2018]
    Nyckelord :Fysisk aktivitet; Hälsofrämjande arbete; Integrering; Matematikundervisning;

    Sammanfattning : Abstract I dagens samhälle har majoriteten av eleverna tillgång till smartphones, surfplattor eller dylikt. Detta bidrar till att den fysiska aktiviteten prioriteras bort av eleverna, både i skolan och på fritiden. Skolan är den plats där barnet, förutom i hemmet, spenderar störst del av sin tid. LÄS MER