Sökning: "Hinderbana"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade ordet Hinderbana.

 1. 1. Skador och riskfaktorer inom hundsporten agility

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Carola Dowermark; [2017]
  Nyckelord :agility; skador; riskfaktorer; injuries; risk factors;

  Sammanfattning : Agility är en av de snabbast växande hundsporterna i världen. Sporten går ut på att hunden med hjälp av sin förare ska ta sig igenom en hinderbana så snabbt som möjligt med så få fel som möjligt. Det går fort och skaderisken är troligtvis hög. LÄS MER

 2. 2. Aerob träning och akut effekt på koncentrationsförmåga : En kvantitativ studie på 14 gymnasieklasser

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Magnus Persson; [2017]
  Nyckelord :Aerob träning; koncentrationsförmåga; kognitiv förmåga och aerob träning; akuta aeroba effekter; kognitva teste; fysisk aktivitet; TMT-test;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte och frågeställning Syftet med denna studie är att undersöka hur stor akut effekt aerob träning har på gymnasielevers kognitiva förmåga med inriktning mot koncentrationsförmåga. Frågeställningen som behandlas specifikt i denna studie lyder; finns det en signifikant akut effekt på gymnasieelevers koncentrations-förmåga mätt genom ett standardiserat kognitivt test trial making test (TMT A och B), fem minuter efter avslutat aerobt träningspass bestående av hinderbana/hopprepsprogram? Metod En experimentell kvantitativ studie utfördes genom användande av ett standardiserat kognitivt test i anslutning till genomförande av ett aerobt träningspass. LÄS MER

 3. 3. Grundskolan Fem Gröna Floder

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :David von Martens; [2016]
  Nyckelord :elementary school; school; sport; movement; pedagogy; learning; sweden; lärandemiljö; grundskola; skola; Tyresö; Fornuddsparken; hinderbana; pedagogik; rörelse; sport;

  Sammanfattning : Kandidatprojektet är ett gestalningsprojekt inom arkitektur av en grundskola för ca 700 elever i Fornuddsparken i Tyresö kommun söder om Stockholm i Sverige. Syftet med projektet har varit att utforska hur en grundskola kan utformas med fokus på relationen mellan arkitektur, pedagogik och fysisk rörelse inomhus och utomhus. LÄS MER

 4. 4. The behaviour and movement of dairy calves in low light intensities

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Emelie Battersby; [2016]
  Nyckelord :light intensity; calves; behaviour; locomotion;

  Sammanfattning : According to the Swedish welfare act, cattle stables must have inlet of natural light and artificial light that do not disturb the animals’ natural behaviour and diurnal rhythm, dairy cows should also be provided with light at night. However, there are no specific recommendations on light programs for calves. LÄS MER

 5. 5. "Vi kör hinderbana" : Läromedlets inverkan på individanpassning i idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Adrian Julin; Tommy Lundberg; [2016]
  Nyckelord :Individanpassning; Läromedel; Inkludering; Differentiering; Bedömning; Individualisering;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen har varit att undersöka huruvida läromedel kan underlätta individanpassningen i ämnet idrott och hälsa på mellanstadiet. Då läromedel är ett brett begrepp har vi fokuserat på läromedel i form av läroböcker, lärarhandledningar och digitala läromedel. LÄS MER