Sökning: "Hip-hop"

Visar resultat 1 - 5 av 99 uppsatser innehållade ordet Hip-hop.

 1. 1. ATT ANVÄNDA POPULÄRKULTUR SOM ROP PÅ HJÄLP: En kvalitativ studie om hur hiphop-musiken i Sverige används som identitetsskapande och verklighetsskildrande

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Emmanuel Brew; [2024-02-14]
  Nyckelord :Hip-hop; marginalization; stigmatization; Identity; criminality;

  Sammanfattning : Hip-hop music has long been an expressive medium used by individuals from marginalized areas in Sweden to address social issues and shape their identities. Through interviews with Swedish hip-hop artists and analysis of lyrics, this bachelor thesis explores the self-expression of the artists and how they express their views of society. LÄS MER

 2. 2. Medias kritiserade musikgenre : En kvalitativ studie baserad på den mediala debatten kring rapkulturens relation till kriminalitet.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Maja Kjellberg; Linnéa Andersson; [2024]
  Nyckelord :rap; rap culture; discourse; linguistic strategies; criminality; rap; rapkultur; diskurs; språkliga strategier; kriminalitet;

  Sammanfattning : Just nu pågår det en debatt i media kring rapkulturen och dess omtalade koppling till kriminalitet. Rapartister ses ofta som influerare till gängkriminella kretsar på grund av deras låttexter som ofta handlar om mörker, knark och brott. LÄS MER

 3. 3. Hennessy to Henny: Brand Hijacking

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Moboluwarin Owoturo; Ida Xing Fredmark; Dimitra Papangeli; [2024]
  Nyckelord :Hennessy; brand heritage; luxury brand; brand positioning; luxury positioning; brand associations; hip hop; 2Pac; USA; cognac; LVMH; Business and Economics;

  Sammanfattning : This master case study delves into Hennessy's strategic efforts to dissociate itself from associations with the US hip hop community during the 1990s to the early 2000s in order to reclaim control over their brand. Authored by three master's students, the case study teaching notes provides insights of how students can solve the case of Hennessy's branding challenges and learn from the the innovative strategies Hennessy employed to overcome them. LÄS MER

 4. 4. Rapartister och representation - konflikten mellan självrepresentation och medias porträttering : En kvalitativ studie om hur svenska rapartister representerar sig själva på sociala medier i förhållande till hur de blir representerade av media

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Filip Perjans; Tobias Solberg; [2024]
  Nyckelord :Hip hop; rap; semiotics; representation; norms; Hiphop; rap; semiotik; representation; normer;

  Sammanfattning : Since its conception, hip hop has assumed an increasingly important role in today's media society. Today, many swedish hip hop artists often find themselves at the intersection of bottom-up and top-down representations. LÄS MER

 5. 5. 'No house can be built without foundation' : A phenomenographic study around the making of Choreography in HipHop

  Kandidat-uppsats, Stockholms konstnärliga högskola/Institutionen för danspedagogik

  Författare :Jutta Sulkala; [2023]
  Nyckelord :Choreography; Freestyle; Hip-Hop; African diaspora; Pedagogy; Koreografi; Freestyle; Hip-Hop; Afrikansk diaspora; Pedagogik;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate perceptions of Hip-Hop choreography and Hip-Hop choreography’s relation to freestyle. In order to accomplish that purpose, three dance artists were interviewed and a phenomenographical approach was used. LÄS MER