Sökning: "Hiphop"

Visar resultat 1 - 5 av 83 uppsatser innehållade ordet Hiphop.

 1. 1. NYHETSMEDIERS GESTALTNING OCH REPRESENTATION AV HIPHOP I SVENSKA DAGSTIDNINGAR : En kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys av Aftonbladet, Expressen & Dagens nyheter

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :christoffer mansour; [2020]
  Nyckelord :Hiphop; rap; Media; cultural studies; Hiphop; rap; Media; Kulturstudier;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to study how the media represents and depicts the genre hip hop and its practitioners. The focus will be on how they write their articles and which theme they associate with hip hop, crime, addiction, everyday stuff or just music. The chosen material for this study is articles from three time periods. LÄS MER

 2. 2. “All a bad b*tch need is money” -en kritisk analys av ambivalensen mellan feminism och kapitalism i musikvideor

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Nathalia Dalmer; Lisa Strålin Åsberg; [2020]
  Nyckelord :diskursanalys; feminism; femvertising; hiphop; kapitalism; kommersialisering; male-gaze; multimodal; kritisk; musikvideo; objektifiering; populärkultur;

  Sammanfattning : This article argues for the ambivalence between the use of feminist discourses in commercial purposes as the music industry and popular culture is driven by capitalist logic. The issue is analyzed with a multimodal discourse analysis. LÄS MER

 3. 3. Maskulinitet, ras och identitet i J. Coles studioalbum 4 Your Eyez Only : Nutidshistoria, kollektivt minne och intersektionalitet i samtida hiphopmusik

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Drilon Behrami; [2020]
  Nyckelord :Intersectionality; discourse analysis; prosthetic memory; collective memory; hiphop; music; gender; race; class; sexuality; history; english; upper secondary school; Intersektionalitet; diskursanalys; protesminne; kollektivt minne; hiphop; musik; kön; ras; klass; sexualitet; historia; engelska; gymnasiet;

  Sammanfattning : This study examines intersectionality and identity in rapper Jermaine Lamarr Cole’s studio album 4 Your Eyez Only. Through discourse analysis, the essay studies the representation of aspects of identity in the album, with a focus on gender, race, class and sexuality. LÄS MER

 4. 4. "Vi är gatans journalister" : En kvalitativ textanalys av svensk dags- och kvällspress representation av hiphopkultur

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Hannes Dragstedt; Semah Fattah; [2020]
  Nyckelord :Hiphop; populärkultur; ungdomskultur; moralpanik;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Studiens huvudsakliga syfte är att undersöka hur hiphopkulturen representeras i svensk dags- och kvällspress. Detta med hjälp av frågeställningarna: Vilka ramverk används av svensk dags- och kvällspress för att beskriva hiphopkulturen? och Vilket narrativ skapar dessa ramverk, och vad betyder det för svensk dags- och kvällspress representation av hiphopkulturen? Metod och material: Studiens metod och material grundar sig i framing- och narrativanalys av 30 stycken artiklar publicerade i Expressen och Svenska Dagbladet. LÄS MER

 5. 5. Från en gårdsfest i Bronx till TV-soffan hos Malou : En kvalitativ studie om hiphoptexters skildring av det sociala livet i svenska förorter mellan åren 2019–2020

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Alexander Andersson; [2020]
  Nyckelord :hiphop; hiphoplyrics; alienation; marginalization; social community; suburbs; territorial stigmatization; hiphop; hiphoptexter; utanförskap; marginalisering; social gemenskap; förort; territoriell stigmatisering;

  Sammanfattning : This study examines how Swedish hip hop lyrics between the years 2019–2020 depict the social life in the suburb. The study is divided into two different parts, the first of which analyzes general themes, categories and concepts in hip hop texts through an overview of 50 different songs. LÄS MER