Sökning: "Hiphop"

Visar resultat 1 - 5 av 78 uppsatser innehållade ordet Hiphop.

 1. 1. Hiphop-artister, ortens sanningsbärare? : En kvalitativ studie om svenska hiphop-artisters syn på villkor i förorter och hur det skildras i deras musik.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Anna-Albertina Habib; Mikaela Olsson; [2019]
  Nyckelord :suburbs; exclusion; hiphop; swedish artists; social movements; förort; utanförskap; hiphop; svenska artister; sociala rörelser;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine Swedish hiphop-artists’ view on conditions in the suburbs and to find out what their music represent, and to reach an understanding about whether social movements exist in suburbs. The study was based on qualitative interviews with hiphop-artists’ whose music had a connection to suburbs. LÄS MER

 2. 2. 99 PROBLEMS BUT A BITCH AIN’T ONE - En kvalitativ innehållsanalys om strategier och taktiker i svenska hiphopmusikvideor

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Stina Mattsson; Julia Palmsten Ohrling; [2019]
  Nyckelord :Feminism; Hiphop; Hiphopfeminism; Representation; Intersektionalitet; Strategier; Taktiker; Könsnormer; Musikvideo;

  Sammanfattning : Denna studie granskar de strategier och taktiker som hiphopproducerande män och kvinnor använder sig av för att reproducera och omförhandla könsnormer och villkor i svensk hiphop. Genom kvalitativ innehållsanalys granskar studien 12 musikvideor för att redogöra för om och hur artisterna använder sig av strategier och taktiker för att behålla eller förändra status quo inom genren. LÄS MER

 3. 3. Our Concrete: A New City Hall for Gottsunda, Uppsala

  Magister-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Petronella Holmberg; [2019]
  Nyckelord :Gottsunda; Uppsala; Stadshus; Betong; City hall; Concrete;

  Sammanfattning : Gottsunda is a suburb to Uppsala where the settlement first and formost consits of multi-dwelling units built as a part of the Million Programme, surrounden by forest and with a large mall in the middle of it. Today the area is classified as ”an especially liable area” with high levels of unemployment and criminality. LÄS MER

 4. 4. Vad gör en talangscout? : En kvalitativ studie om A&R:s med avgränsning till hiphop

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

  Författare :Simon Ottosson; [2019]
  Nyckelord :A R; musikbransch; skivbolag; talang; artist; hiphop;

  Sammanfattning : Sedan Floréns studie om talangscouter 2010 har musikbranschen utvecklats enormt. Då det blivit enklare för oetablerade artister att bedriva sitt artisteri själva över internet utan hjälp av skivbolag har olika medieplattformar upplevt en övermättnad av ’talanger’ inom musik. LÄS MER

 5. 5. “Den kommer höras högt i alla ghettokidsens lur” : - En hermeneutisk analys om hur svensk hiphop och reggae konstruerar kön

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Max Hed; [2019]
  Nyckelord :könskonstruktion; reggae; hiphop; genusvetenskap; genus; musik;

  Sammanfattning : Previous research shows how music presents gender in different ways depending on the genre, and that music can affect the listeners' behaviour. There is also research that shows how gender is constructed in different social arenas and through people's way of expressing themselves and communicating. LÄS MER