Sökning: "Hispanic"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade ordet Hispanic.

 1. 1. Labor discrimination in the US : A study about ethnic discrimination against Hispanics in the United States’ labor market and how Donald Trump’s involvement has affected it.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för nationalekonomi och statistik (NS); Linnéuniversitetet/Institutionen för nationalekonomi och statistik (NS)

  Författare :Matthew Matti; Joakim Kesertzi; [2021]
  Nyckelord :Ethnic discrimination; Hispanic; Income; USA;

  Sammanfattning : In this paper, we investigate if there is any ethnic discrimination towards Hispanics in the labor market for the US and how Donald Trump’s involvement has affected it. By comparing the income of Hispanics with White-Americans with data collected from IPUMS between the years 2010-2019. LÄS MER

 2. 2. Examination of Nopal Cactus Cladodes and its Effect on Postprandial Glycemic Regualtion through a Pilot Meal study on Healthy Volunteers

  Master-uppsats, Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master)

  Författare :Omar Sokrat; [2021]
  Nyckelord :Nopal; Cladodes; Dietary fiber; Hydrolysis index; Glycemic response; Appetite variables; Applied nutrition; Food Chemistry; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Opuntia ficus-indica is a cactus plant rich in dietary fiber and vitamins. It can be considered as a functional food, and some of its extracted components can be added as functional ingredients to improve postprandial glycemic regulation. LÄS MER

 3. 3. Which households hold risky assets? : A study on household investment choices in the United States

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Nationalekonomi

  Författare :Kristin Bruksner; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study uses U.S. data from the Survey of Consumer Finance (SCF) from year 2016 to examine how different characteristics of U.S. LÄS MER

 4. 4. "Och gamla som lever som om vi vore unga" : En studie om äldre utlandsföddas upplevelse av ålderdomen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Socialt arbete

  Författare :Ella Cerna Gonzalez; [2019]
  Nyckelord :Elderly; born in other countries; gerontology; old age; aging; language; identity; Äldre; utlandsfödda; äldreforskning; ålderdom; åldrande; språk; identitet;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att på ett explorativt sätt undersöka hur äldre utlandsfödda upplever sitt åldrande i Sverige, samt att med hjälp av intervjuer och tidigare forskning öka förståelsen för de specifika villkoren som åldrandet i Sverige innebär för denna grupp. Studiens empiriska material bestod av kvalitativa intervjuer i form av en fokusgrupp med sex respondenter mellan 60 till 84 år och en individuell intervju med en respondent som var 89 år. LÄS MER

 5. 5. Parent-Child Relations as Protective and Promotive Factors for Ethnic Minority Children Living in Relative Poverty : A systematic literature review

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, CHILD

  Författare :Anna Larsson; [2019]
  Nyckelord :protective and promotive factors; ethnic minority children; poverty; parent-child relations; wellbeing; childhood interventions;

  Sammanfattning : Ethnic minority children living in relative poverty are a high-risk group for poor outcomes in all aspects of wellbeing. The relationship and interactions between child and parent are a key part of child development and a platform for providing positive experiences which can benefit a child’s wellbeing. LÄS MER