Sökning: "Histogram"

Visar resultat 1 - 5 av 128 uppsatser innehållade ordet Histogram.

 1. 1. COMPARISON OF MULTI-CRITERIA OPTIMIZATION IN TWO DIFFERENT TREATMENT PLANNING SYSTEMS

  Master-uppsats,

  Författare :Anna Lindström; [2021-05-10]
  Nyckelord :Medical physics; Multi-criteria optimization; Pareto front; volumetric modulated arc therapy; head and neck cancer; prostate cancer;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose with this study was to compare multi-criteria optimization (MCO) for volumetric modulated arc therapy (VMAT) treatment plans in two different treatment planning systems. Theory: When performing treatment planning prior to radiation therapy it is important to prioritize between absorbed dose to target and absorbed dose to organs at risk (OAR). LÄS MER

 2. 2. Temporal Multivariate Distribution Analysis of Cell Shape Descriptors

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för fysik

  Författare :Amanda Krantz; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In early drug discovery and the study of the effects of new chemical compounds on cancer cells, the change in cell shape over time provides vital information about cell health. Live-cell image analysis systems can be used to extract cell-shape describing parameters of individual cells during exposure to new drugs. LÄS MER

 3. 3. The effect of noise filters on DVS event streams : Examining background activity filters on neuromorphic event streams

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Giorgos Trogadas; Larissa Ekonoja; [2021]
  Nyckelord :Dynamic vision sensor; Noise reduction; Filter performance evaluation; Histogram of Averaged Time Surfaces; Neuromorphic vision; Event-based vision; Dynamisk synsensor; Brusreducering; Utvärdering av filter prestanda; Histogram av genomsnittliga tidsytor; Neuromorfisk synsensor; Händelsebaserad syn;

  Sammanfattning : Image classification using data from neuromorphic vision sensors is a challenging task that affects the use of dynamic vision sensor cameras in real- world environments. One impeding factor is noise in the neuromorphic event stream, which is often generated by the dynamic vision sensors themselves. LÄS MER

 4. 4. Energikartläggning av smältugnar i en aluminiumprocess : En analys av två oxyfuel-ugnars energiförbrukning, energiförluster och påverkande parametrar hos Gränges AB

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Mekanisk värmeteori och strömningslära

  Författare :Niclas Johansson; Philip Edman; [2021]
  Nyckelord :Oxy-fuel furnace; Reverberatory furnace; Secondary aluminium melting; Energy mapping; Energy consumption; Furnace door opening; Energikartläggning; Energianalys; Industriugn; Oxyfuel-ugn; Aluminiumsmältning; Omsmältverk; Parameterundersökning; Avgasförluster; Väggförluster; Askaförluster; Sumpförluster; Dörröppningsförluster;

  Sammanfattning : I denna rapport har ett projekt utförts tillsammans med Gränges AB. Projektet behandlade en energianalys av deras två oxyfuel-smältugnar för smältning av aluminium. Aluminiumsmältan består till stor del av återvunnet skrot, denna metod kallas omsmältning. LÄS MER

 5. 5. Deep-learning based prediction model for dose distributions in lung cancer patients

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Fysikum

  Författare :Terese Hellström; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background To combat one of the leading causes of death worldwide, lung cancer treatment techniques and modalities are advancing, and the treatment options are becoming increasingly individualized. Modern cancer treatment includes the option for the patient to be treated with proton therapy, which can in some cases spare healthy tissue from excessive dose better than conventional photon radiotherapy. LÄS MER