Sökning: "Historia essä"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden Historia essä.

 1. 1. "Nu får ni klara min son själva" : En vetenskaplig essä om förskolan som en del av instiutionaliseringen av barndomen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Anneli Molin; [2019]
  Nyckelord :preschool history; institutionalization of childhood; shared responsibility; education; transition between home and preschool; förskolans historia; institutionalisering av barndomen; delat ansvar; utbildning; övergången mellan hem och förskola;

  Sammanfattning : My essay is about the transition between home and preschool and takes its starting point in two stories. The first describes an induction conversation and how I as an educator react and act on the basis of the reactions of the two caregivers. LÄS MER

 2. 2. "Mellan det förflutnas och framtidens stängsel" : Den konceptuella metaforen, historia - i Friedrich Nietzsches essä, Om historiens nytta eller skada för livet, från 1874 och andra historieteoretiska texter

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Daniel Strömberg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. BORT ESSÄ

  Master-uppsats, Kungl. Konsthögskolan

  Författare :Ida-Johanna Lundqvist; [2018]
  Nyckelord :folklore; death; funeral; art; installation; sculpture; healthcare; anatomy; folktro; döden; begravning; konst; installation; skulptur; kroppen; sjukvård; anatomi; utan botten utan lock;

  Sammanfattning : Examensarbete på masternivå bestående av fysiska objekt (skulptur, installation) samt en essä i textform. Ämnet behandlar historia och folktro, poesi, begravningar, döden, gravutsmyckningar samt traditioner kring att arbeta med den döda kroppen (inom sjukvården eller andra sammanhang) ... LÄS MER

 4. 4. Riket sal

  Master-uppsats, Kungl. Konsthögskolan; Kungl. Konsthögskolan

  Författare :Lode Kuylenstierna; Dag Kuylenstierna; [2017]
  Nyckelord :Rikets sal; Dag Kuylenstierna; Lode Kuylenstierna; Genetik; biologi; upplösningstillstånd; orginal; kopia; masteressä; fri konst; Adam och Eva; konst; enäggstvilling; essä; fiktion; kirali; Människan; Kungliga Konsthögskolan; Jesus Kristus; tvillingbror; Jönköping; Ryhov; tumör;

  Sammanfattning : Master essä skriven i relation till examensutställningen av tvillingskulpturen Homo digitalis på galleri Mejan. Rukets sal är även en kortare utdrag av filmprojektet; Mina sanna lögners historia som under 2017 är under utveckling år 2017 med stöd av Region Jönköpings Län. LÄS MER

 5. 5. "Allt levande hörer samman" : Det kusliga som förenande kraft i Maria Gripes Tordyveln flyger i skymningen och Agnes Cecilia - en sällsam historia

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Andreas Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Gripe; Freud; the uncanny; das Unheimliche; Sklovskij; defamiliarization; Gripe; Freud; det kusliga; das Unheimliche; Sklovskij; främmandegöring;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur det kusliga kan skapas och användas i litteraturen. De litterära verk som analyseras är Maria Gripes Tordyveln flyger i skymningen och Agnes Cecilia – en sällsam historia. LÄS MER