Sökning: "Historical mortar"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Historical mortar.

 1. 1. Hyperspektral bildanalys av murbruk från Carcassonnes inre stadsmurar : En studie om applikationen av nära infraröd spektroskopi som en icke-destruktiv metod för klassificering av historiskt murbruk

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Love Eriksson; [2018]
  Nyckelord :Environmental archaeology; Hyperspectral imaging; NIR-spectroscopy; Nondestructive; Historical mortar; PCA-models; Carcassonne;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to study and evaluate the application of hyperspectral image analysis as a non-destructive analysis method for historical mortars. This method was applied on 35 sampled mortars in varying sizes and type from the inner walls of the fortified medieval city Carcassonne. LÄS MER

 2. 2. Opening the Sesame of Retail Valuation: An empirical study of valuation discrepancies between E-commerce and Brick-and-Mortar apparel retailers

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Marat Vardanyan; Timmy Maddison; [2018]
  Nyckelord :Valuation; Retail; Apparel; E-commerce; Brick-and-Mortar;

  Sammanfattning : This study enquires into the potential valuation differences between listed E-commerce and traditional Brick-and-Mortar apparel retailers, as well as the underlying factors explaining the discrepancy. Publicly available financial data was used to analyze the historical relationships between the variables. LÄS MER

 3. 3. Om kalkindustrin på Gotland 2 : Ur den gotländska kalkindustrins historia, åren 1942-1945

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturvård

  Författare :Marcus Bengtsson; [2015]
  Nyckelord :lime; lime kiln; gotland; kalk; kalkugn; gotland; industri; kulturvård; sten;

  Sammanfattning : Gotland has a very long tradition of lime burning. Traces of lime burning on Gotland stretch back to the 12th century. An inventory of all the lime kilns in Gotland was made in 1942. Since then the market, the use and the tradition of lime burning have changed significantly. LÄS MER

 4. 4. Restaurering med naturlig cement

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Suzanna Hultqvist; [2010-09-15]
  Nyckelord :Natural cement; roman cement; restoration; mortar;

  Sammanfattning : Title in original language: Restaurering med naturlig cementLanguage of text: SwedishNumber of pages: 72Keywords: Natural cement, roman cement, restoration, mortar.... LÄS MER