Sökning: "Historieförmedling"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade ordet Historieförmedling.

 1. 1. Politiska pelargoner och berättande blomster - en fenomenologisk studie av krukväxters funktion i kulturhistoriska museimiljöer

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Sandra Neergaard-Petersen; [2019]
  Nyckelord :Krukväxter; museologi; etnologi; fenomenologi; kulturhistoria; kanon; arkiv; kulturellt minne; queer fenonemenologi; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : The focus in this master thesis is put on a relatively invisible everyday object: potted plants. The thesis highlights them as museal objects and study their cultural history and then investigate how cultural history museums use them in their communication with their audience. LÄS MER

 2. 2. En rolig historia - en studie av historiedidaktik och humor i internetmemes

  Master-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Malin Jonsson; [2019]
  Nyckelord :Use of History; Internet memes; American History; US Presidents; Donald Trump; Barack Obama; Historic culture; Historic consciousness; History and Archaeology;

  Sammanfattning : This master’s thesis examines the use of History Didactics and Humour in Internet memes. Memes with historical references combined with Barack Obama, former US president and current president Donald Trump were used to narrow down the vast number of memes available. LÄS MER

 3. 3. El Corrido enligt Det vilda gänget och Övergången

  Master-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Tobias Birgersson; [2019]
  Nyckelord :Américo Paredes; Corrido; Cormac McCarthy; Övergången; Sam Peckinpah; The Wild Bunch; Roland Barthes; Mytologier; Reinhart Koselleck; Temporalisering; Betydelsemättnad; Historieförmedling; Historiebruk;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att visa på hur historiebruk migrerar och transformeras över tid. I sin bok With His Pistol in His Hand – A Border Ballad and its Hero presenterar Américo Paredes sin bild av vad Corridon är, en särskild typ av mexikansk ballad vid som sjöngs i ett område mellan Mexiko och USA från mitten av 1830-talet och drygt hundra år framåt. LÄS MER

 4. 4. Genom Uppsala domkyrkostad : Hur narrativ struktur i den virtuella applikationen Visir Uplandia främjar skapandet av föreställningsvärldar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Jenny Jansson; [2018]
  Nyckelord :Augmented Reality; Augmented History; Virtual Application; Judith A. Langer; Wolfgang Iser; Visir Uplandia; föreställningsvärldar; textluckor; narration; narrativ struktur; virtuell applikation; platsbunden applikation; hypertext; historieförmedling; Uppsala domkyrka; turistnäring;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker strukturer i Visir Uplandias "Uppsala domkyrkostad" för att synliggöra vilka förutsättningar för skapandet av en föreställningsvärld som den virtuella applikationen förser användaren med. Med föreställningsvärldar menas den värld av förståelse som en person besitter vid en given tidpunkt. LÄS MER

 5. 5. En levande historia : Hur Forum för levande historia levandegör det förflutna genom historisk empati

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Patrik Samuelsson; [2018]
  Nyckelord :Historisk empati; Forum för levande historia; Historieförmedling; Förintelsen; Kommunism; Historical empathy; Historical positionality.;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to analyze how the Swedish government agency Forum för levande historia mediates historical understanding through attempts to bridge distance in time and space. With reference to the concept of historical empathy I examine two publications by the Forum för levande historia agency to illustrate how history may be conveyed in a way which constitutes historical empathy in relation to secondary school students. LÄS MER