Sökning: "Historiematerialism"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet Historiematerialism.

 1. 1. Rör inte välfärden! : - Hur invandringens diskurs har förändrats sedan 1965

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS); Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Jessica Lind; Sabina Gamboa; [2016]
  Nyckelord :Diskursanalys; Invandrare; Historiematerialism; Foucault; Marx;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to analyze how the discourse of immigrants and immigration has changed since 1965 and expose what mechanism control the discourse. The time periods that we choose to analyze were: 1965-1975, 1985-1995 and 2010-2016. LÄS MER

 2. 2. Lärande i grundsärskolan. En kritisk diskursanalys

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Katharina Granlund; [2015-06-02]
  Nyckelord :grundsärskola; sociokulturellt lärande; diskursanalys; SKL; speciallärare; utvecklingsstörning; historiematerialism;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att beskriva och analysera diskurser kring lärande i grundsärskolan. Materialet är åtta examensarbeten från två högskolor/universitet i Sverige från speciallärarutbildningen med inriktning utvecklingsstörning, 2014. LÄS MER

 3. 3. Produktivkrafternas historiska utveckling

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikationFilosofiska fakulteten

  Författare :Tom Eriksson; [2015]
  Nyckelord :historiematerialism; analytisk marxism; autonom marxism; marxism;

  Sammanfattning : Denna uppsats kommer försöka svara på frågan: “Hur kommer det sig att produktivkrafterna har en tendens att utvecklas genom historien?”, via en granskning och utarbetning av G. A. Cohens historiematerialism. LÄS MER

 4. 4. System under omvandling Historiematerialistiska förklaringar av förändring i den svenska historieskrivningen 1975–1988

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Tommy Sandberg; [2012]
  Nyckelord :Historisk förändring; Sztompka; systemmodellen; historiografi; 68-rörelsen; Marx; historiematerialism; historieteori; industrialiseringen; feodalism; kapitalism;

  Sammanfattning : Studien handlar om förklaringar av förändring hos några av de forskare med historiematerialistiska inslag som hade en framträdande roll på 1970- och 1980-talen. Övergången från feodalism till kapitalism och industriarbetarens roll i arbetsprocessen var två fält som var på tapeten under denna period, som kan härledas ur den radikala 68-rörelsen. LÄS MER

 5. 5. Tågerup En historiematerialistisk studie av en mesolitisk boplats

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Arkeologi

  Författare :Karl Larsson; [2008]
  Nyckelord :Tågerup; Kongemose; Ertebølle; Historiematerialism; urkommunism; Archaeology; Arkeologi; History and Archaeology;

  Sammanfattning : Uppsatsen utgår från ett historiematerialistiskt perspektiv för att studera Tågerup. Tågerup är en stenåldersboplats i Skåne, öster om Landskrona. På platsen har det funnits Kongemose- och Ertebøllekultur. LÄS MER